Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Wenprise Pinyin Slug

Περιγραφή

自动转换 WordPress 中的中文文章别名、分类项目别名、图片文件名称为汉语拼音或英文翻译。

插件的主要功能

 • 转换文章别名为拼音或英文翻译,支持快速编辑时转换
 • 转换分类目录、标签或自定义分类法别名为拼音或英文翻译,支持快速编辑时转换
 • 当别名为英文,或手动设置了中文别名时,保持原样
 • 可选的转换中文图片名为拼音或英文翻译
 • 支持自定义转换方式为全拼或第一个字母
 • 支持设置拼音之间的间隔字符
 • 支持截取转换后的拼音或英文翻译为设置的长度
 • 支持古腾堡编辑器
 • 如果出现中英文混合的情况、保留英文、只转换中文部分

为什么需要这个插件?

当 URL 中出现中文时,中文部分会被自动转码,不知道的人看起来就是一团乱码,缺乏可读性。虽然有些浏览器可以在地址栏中显示中文,复制分享给别人的时候,URL 中文部分显示的也是被转码后的代码。

不同的操作系统环境,FTP 传输工具使用的文件名编码不同,迁移服务器时,如果文件名编码发生了变换,中文文件名很可能会变成乱码,导致文件不能访问。

什么情况下使用这个插件?

如果你的站点是给客户用的,建议使用这个插件,因为他们很可能不会意识到在 URL 和文件名中使用中文的问题。此插件可以自动帮他们处理。

如果站点是你自己用的,并且你是一个细心的人,发布内容时,会手动编辑别名和文件名,这个插件对你来说就是多余的。不需要安装。

Στιγμιότυπα

 • 文章别名自动转换
 • 分类别名自动转换
 • 文件名自动转换

Εγκατάσταση

 1. 上传插件到/wp-content/plugins/ 目录,或在 WordPress 安装插件界面搜索 “Wenprise Pinyin Slug”,点击安装。
 2. 在插件管理菜单激活插件

Συχνές Ερωτήσεις

插件支持繁体中文吗?

经测试,插件是支持繁体中文的。

Κριτικές

5 Απριλίου 2020 1 απάντηση
我本地安装了不没效果呢!百度翻译和拼音都试了,没效果呢。是不是要放服务器上才能用的?我本地phpstudy安装的用不到呢。没反应
23 Ιουλίου 2019
很牛逼,给插件作者反馈了一个需求,第二天就更新了,五星好评!
6 Μαρτίου 2019
自评五星,自己用着非常好用,希望大家也用得开心。
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Wenprise Pinyin Slug” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.5.4

 • update test up

1.5.3

 • 增加对 wp_insert_post 函数的支持

1.5.2

 • 增加 wenprise_converted_slug Filter,允许第三方代码修改转换后的别名

1.5.1

 • 修复翻译模式下,分隔符无效的问题

1.5.0

 • 修改后台设置,合并翻译设置和拼音转换模式设置

1.4.13

 • Bugfix
 • 中英混合时,转换英文为小写

1.4.10

 • 使用严格模式进行设置测试

1.4.8

 • 修复没有后缀时,导致 sanitize_file_name 函数多一个 . 的问题

1.4.5

 • 更改访问设置的权限为管理员

1.4.4

 • 添加禁用文件名自动转换的选项

1.4.3

 • 设置拼音默认长度为 60 个字符

1.4.1

 • 修复古腾堡编辑器在无草稿直接发布时不能转换别名的 Bug

1.4.0

 • 添加百度翻译 API,如果选择不使用或者翻译失败,则使用拼音转换的方式生成别名,则使用拼音转换的方式生成别名

1.3.1

 • 插件列表添加设置链接

1.3.0

 • 支持古腾堡编辑器

1.2.2

 • 长度限制默认设置为空,为空时,不截取转换后的别名

1.2.1

 • Bugfix

1.2

 • 增加转换别名字符长度限制

1.1.3

 • 添加 PHP 版本检查

1.1.2

 • 解决更新分类时,别名不能转拼音的 Bug

1.1

 • 增加设置项,可以设置是否启用分隔符、分隔符样式以及转换方式,全拼或者第一个字母

1.0

 • 第一个版本,支持文章别名、分类项目别名、和图片文件名的自动转换。