Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Wizhi banner images

Περιγραφή

For English user

Display diffrent banner images in page and taxonomy terms。

this plugin must work with "piklist plugin",before install,you must install and active "piklist plugin" first。

** usage **

add the following code in header.php

<img src="<?php echo wizhi_banner_image() ; ?>" alt="">

then upload banner image in page edit or category edit screen

中文用户

为每个页面或分类显示一个banner背景图。

此插件依赖于"pilist"插件,安装此插件前,必须先安装并启用"piklist"插件

** 使用方法 **

把下面的代码添加到 header.php

<img src="<?php echo wizhi_banner_image() ; ?>" alt="">

然后在页面和分类编辑界面上传 banner image

Εγκατάσταση

For English user

  1. Upload wizhi-banner-images to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add <img src="<?php echo wizhi_banner_image() ; ?>" alt=""> to any position you need it.

中文用户

  1. 上传插件到/wp-content/plugins/ 目录
  2. 在插件管理菜单激活插件
  3. <img src="<?php echo wizhi_banner_image() ; ?>" alt=""> 代码添加任何你需要的地方

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Wizhi banner images” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2

  • publish from github

1.1

  • Add l10n support
  • return img src instead of echo it

1.0

  • The first released