Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Instamojo for WooCommerce

Περιγραφή

India’s emerging C2C payments & e-commerce platform.

We make digital commerce universally accessible to create newer opportunities & sustainable livelihoods.

We believe every business idea deserves to be on the Internet to grow. But very few can. We make it possible with technology, data, design and little bit of Mojo (​noun | mo·jo | meaning magic​).

Support

For any issue send us an email to support@instamojo.com and share the log file. Its location is wp-content/uploads/wc-logs/.
Inside wc-logs there’s going to be file whose name starts with instamojo.

Στιγμιότυπα

 • Activate WooCommerce and Instamojo Payment Gateway for WooCommerce.
 • Configure Instamojo Payment Gateway for WooCommerce.
 • Settings page after configuration.
 • Checkout screen when using Instamojo Payment Gateway for WooCommerce.

Εγκατάσταση

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε το πρόσθετο και να το κάνετε να δουλεύει.

 1. Make sure you’ve installed the WooCommerce plugin and it is activated. Without WooCommerce this plugin won’t work.
 2. Search for “Instamojo Payment Gateway for WooCommerce” on the WordPress Plugin directory or download it.
 3. Install the plugin.
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Once the plugin is installed and activated, you will be able to access a new menu under settings called “Instamojo Payment Gateway for WooCommerce”.

Configuration

Now go to WooCommerce’s settings tab (left sidebar on your WordPress dashboard) –> Settings –> Checkout –> Instamojo.

 1. Enable/Disable – Check this to enable this plugin.
 2. Title – The plugin name that buyer sees during checkout.
 3. Description – Additional description related to this checkout method, for example: “Pay using CC/DB/NB and wallets”.
 4. Client ID and Client Secret – Client Secret And Client ID can be generated on the Integrations page. Related support article: How Do I Get My Client ID And Client Secret?
 5. Test Mode – If enabled you can use our Sandbox environment to test payments. Note that in this case you should use Client Secret and Client ID from the test account not production.

Κριτικές

9 Σεπτεμβρίου 2019
Just as other reviewers have noted much before me, this plugin gives an error when only any single site of a multi-site has this plug-in activated. Woocommerce is network activated. Clearly it cannot be used in this mode of operation. I created my own repo on github and deleted a condition it was checking for activation, $condition2 = !in_array( 'woocommerce/woocommerce.php', apply_filters( 'active_plugins', get_option( 'active_plugins'))); After removing this condional, activation was fine.
6 Μαΐου 2019
The plugin doesn't work with WooCommerce 3.6.2. I am fed up requesting Instamojo to update it. The plugin hooks don't let anyone register on my website. Losing revenue and customers because of this silly plugin. If you do not wish to help people out there, please do not create plugins at all. I think I need to move to PayTM now, those guys are much better, with support. Instamojo, you are just losing customers just because you are not updating a plugin. Bye Bye Instamojo.
29 Μαΐου 2018
I saw that few people have rated this plugin 1 star without understanding how to use it and taking it out on their ratings . This plugin deserves better than that . This is one of the best and most secure plugins and I have been using it for over 8 months without a single hiccup ! Way to go , instamojo . You people are just awesome .
20 Μαρτίου 2018
It is a great plugin. Only Indian currency plugin. Can you design a memberhsip plugin also?
6 Σεπτεμβρίου 2017
ERROR: Plugin (woo-instamojo) is installed on WP Multisite setup. WooCommerce is 'Network Active'. Activating this plugin on individual site throws following error: "Instamojo Plugin requires WooCommerce to be Installed First!" BUG: instamojo_activation_hook() is triggering Fatal Error in WordPress Multisite setup. As WooCommerce plugin is Network Active, the hook is unable to complete the condition.
7 Ιανουαρίου 2017
The plugin simply does not work with WordPress Multisites setup. It gives the following error even if woocommerce is already installed. : ERROR : Instamojo Plugin requires WooCommerce to be Installed First!
Ανάγνωση όλων των 10 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Instamojo for WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.7

 • Updated supported WordPress version to 4.8.0
 • Made log files more secure
 • Fixed compatibility issues with PHP versions below 5.4.0

1.0.6

 • Updated supported WordPress version to 4.7.2
 • Fixed issue related to checking WooCommerce and cURL before plugin activation.

1.0.5

 • Updated supported WordPress version to 4.7.1
 • Added checks related to WooCommerce and cURL during plugin installation.

1.0.4

 • Updated supported WordPress version to 4.7.

1.0.3

 • Better error messages(with links) and logging.

1.0.2

 • Replaced __dir__ with dirname(__FILE__) to support PHP versions older than 5.3.0.

1.0.1

 • Fixed issue related to getting payment status.

1.0.0

This version(1.x) is a major change from 0.1.3.
* We have now switched from product link based approach to Integrations API.
* Better error handling.
* Easier configuration.

0.1.3

 • Fetch the total from order instead of cart to handle order based payments as well.

0.1.2

 • Now handling emails with “+” properly.

0.1.1

 • Fixed the error message related to session_start().
 • Updated supported WordPress version to 4.6.1.

0.1.0

 • Fixed the issue with cart clearing on successful payment.
 • Updated supported WordPress version to 4.6.
 • Updated field title to use “Product Link” instead of “Payment Link”.

0.0.9

 • Updated README to use the term Product instead of Payment link.
 • Updated supported WordPress version to 4.5.3.

0.0.8

 • Now removing spaces from the full name to fix the signature error some users are getting.
 • Updated supported WordPress version to 4.5.2.

0.0.7

 • Fixed XSS vulnerability in checkout/order-received/ page. Discovered by Ajin Abraham(https://opsecx.com/).
 • Updated supported WordPress version to 4.4.2.

0.0.6

 • Added support for failed payments.
 • Updated supported WordPress version to 4.3.
 • Small update to the Installation docs.

0.0.5

 • Handle phone numbers with “+” properly.
 • Added ‘/’ at the end of the payment detail URL to avoid an extra redirection.

0.0.4

 • Fixed $_SESSION issue faced by users with non-persistent $_SESSION.

0.0.3

 • Fixed sorting issue for older PHP versions.
 • Added an option to provide custom “Thank You Message” to user in case of successful payment.
 • Plugin is much more smaller now.

0.0.2

 • Various bug fixes related to name, email length.
 • Some changes related to backward compatibility.

0.0.1

 • Initial release.