Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

myghpay WooCommerce Payment Gateway

Περιγραφή

This is a myghpay payment gateway for WooCommerce.
myghpay is an integrated and secure online payment and collection platform designed to enable individuals, businesses and institutions to make or receive payments online from their homes or offices.
myghpay Woocommerce Payment Gateway allows you to accept local and International payment on your Woocommerce store via the use of a Visa/ MasterCard, Gh-link enabled card, mobile wallets and GTBank Ghana (ibank details).
To get a myghpay merchant account visit myghpay website by clicking here
With this myghpay Woocommerce Payment Gateway plugin, you will be able to accept the following payment methods in your shop:
• MasterCard
• Visa
• Gh-link
• Mobile Wallet(MTN, TIGO-AIRTEL, VODAFONE)
• GTBank Ghana

NOTE

This plugin currently only allows Ghana Cedi currency and is meant to be used by merchants in Ghana.

PLUGIN FEATURES

• Accept payment via MasterCard, Visa,mobile wallets (MTN, TIGO-AIRTEL, VODAFONE) and GTBank Ghana Account.
• Seamless integration into the WooCommerce checkout page.
• Prevent Fraud – Confirm payment from myghpay reporting portal before approving on woocommerce.
• Risk Management – myghpay is PCI Level 1 compliant (geek for secure as hell). So all card data is stored securely.
• Receive Payments Quickly – Your funds are automatically deposited into your merchant bank account instantly. However Visa/MasterCard transaction are deposited within two business days.
• Free Help – myghpay provides free technical and account support to merchants, as well as access to online documentation and user guides (support@myghpay.com).

Contributors & Developers

Developed by: Emmanuel Adu-Asare
Email: adu-asare@browsegh.com

Reason for creating this plugin:

E-commerce is fast-becoming the convenient go-to in sales strategy for most sellers. Reason being cost-saving, wide reach and relative ease of management of clients and staff. Ghana, a developing nation has caught on to this recent rave. In doing this, Ghanaian e-commerce owners have also realized the ease, convenience and efficiency of using such a strategy with many choosing WordPress WooCommerce as their preferred E-Commerce system. However, the only inhibiting factor is the absence of a payment facilitation tool to complete the online buying experience.
I, a developer, myself, realized this gap after having developed many e-commerce websites for clients in varying industries without payment gateway.
The advent of a free online payment tool developed by GTBank (myghpay) has made it possible for the wish of many e-commerce owners to be realized. I have therefore created this plug-in to enable the full integration of this payment tool with many e-commerce websites developed from WordPress with woocommerce.

Suggestions / Feature Request

If you have suggestions or a new feature request, feel free to get in touch with me via the contact form on my website here

You can also follow me on facebook! @emmaaduasare

Στιγμιότυπα

  • myghpay Woocommerce Payment Gateway setting page

Εγκατάσταση

Automatic Installation

• Login to your WordPress Admin area
• Go to “Plugins > Add New” from the left hand menu
• In the search box type “myghpay Woocommerce Payment Gateway”
• From the search result you will see “myghpay Woocommerce Payment Gateway” click on “Install Now” to install the plugin
• A popup window will ask you to confirm your wish to install the Plugin.

NOTE:

If this is the first time you’ve installed a WordPress Plugin, you may need to enter the FTP login credential information. If you’ve installed a Plugin before, it will still have the login information. This information is available through your web server host.

• Click “Proceed” to continue the installation. The resulting installation screen will list the installation as successful or note any problems during the install.
• If successful, click “Activate Plugin” to activate it.
• Open the settings page for WooCommerce and click the “Chechout,” tab.
• Click on the sub tab for “myghpay”.
• Configure your “myghpay” settings. See below for details.

Manual Installation

• Download the plugin zip file
• Login to your WordPress Admin. Click on “Plugins > Add New” from the left hand menu.
• Click on the “Upload” option, then click “Choose File” to select the zip file from your computer. Once selected, press “OK” and press the “Install Now” button.
• Activate the plugin.
• Open the settings page for WooCommerce and click the “Checkout,” tab.
• Click on the sub tab for “myghpay”.
• Configure your “myghpay” settings. See below for details.

Configure the plugin

To configure the plugin, go to WooCommerce > Settings from the left hand menu, then click “Checkout” from the top tab. You should see “myghpay” as an option at the top of the screen. Click on it to configure the payment gateway.

You can select the radio button next to myghpay from the list of payment gateways available to make it the default gateway.

• Enable/Disable – check the box to enable myghpay Payment Gateway.
• Title – allows you to determine what your customers will see this payment option as on the checkout page.
• Description – controls the message that appears under the payment fields on the checkout page.
• Client ID – enter your myghpay client id here. You will get this in your myghpay merchant account.
• Client Secret – enter your myghpay client secret here. You will get this in your myghpay merchant account.
• Base URL – The base URL for myghpay client payment. Use the test URL on staging and live URL on production.
• Shop Name – Enter your shop name. This will be displayed on myghpay payment engine.
• Test Mode – myghpay merchant account comes with test and live credentials. The default base url is Live URL.
• Secure Hash – Enter your secure hash key here. You will get this in your myghpay merchant account.
• Return Page – URL of success page.
• Click on Save Changes for the changes you made to be effected.

Συχνές Ερωτήσεις

Do I need a merchant account before I can use the myghpay WooCommerce gateway plugin?

• Yes. In order to use this plugin you will need a merchant services account with GTBank Ghana. For more information, please visit: https://myghpay.com/Merchant.aspx. If you already have a merchant account set up, chances are the gateway will integrate with it. Send an email: support@myghpay.com or call our office: +233 501 409 490 to find out more.

What is the cost for the gateway plugin?

• This plugin is a FREE download with no annual fee or maintenance fee charge. However, transactions involving Visa and MasterCard has a service charge. This is per merchant agreement with myghpay.

Κριτικές

23 Ιανουαρίου 2019
Thanks a lot. You've really solved a problem which i wanted to solve. Will continue to test this plugin and give you feedback and improvement ideas.
20 Δεκεμβρίου 2017
I can say without any doubt that myghpay is the best payment gateway in Ghana. having tried others, i can say this plugin has come to solve all the challenges i had with others. it is very simple, easy and convenient to use by myself and those who visit mu site. You can't go wrong using this plugin.
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“myghpay WooCommerce Payment Gateway” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές