Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Product SKU Generator for WooCommerce

Περιγραφή

Requires: WooCommerce 3.9.4 or newer

Automatically generate a SKU for parent / simple products, variations, or both when the product is published or updated.

IMPORTANT: The SKU field will be disabled for SKUs being generated by the plugin. Your own previously created SKUs will be overridden if you update a product while generating SKUs, and they will change if you change your product slug (while using this to generate them). Be sure you want to complete automate SKUs if you leave this enabled all of the time.

You can also selectively enable and disable the plugin if you don’t want to override existing SKUs when saving products. You can view product documentation for help.

Automated SKUs

SKUs for simple, external, or parent products can be generated from the product’s slug (hyphenated name) or ID. For example, a product with the slug wp-tee-shirt can have a SKU of wp-tee-shirt or 192 (whatever the product’s ID is). This SKU will be generated any time the product is published or updated.

If the product is a variable product, this plugin can also generate SKUs for the product variations if desired (these typically inherit the parent SKU). Variation SKUs can either append attribute slugs or variation IDs for each variation to the parent SKU.

Here are some samples of different SKU formats that can be created with this plugin.

You can also manually set simple / parent SKUs, or manually set the variation SKUs, if you don’t want the plugin to generate them for you.

Δυνατότητες

This plugin provides options to:

 • automatically generate simple / parent product SKUs when the product is published or updated
 • generate simple / parent product SKUs using the product slug or ID
 • automatically generate SKUs for product variations when the product is published or updated
 • generate variation SKUs using the attribute slugs or variation ID
 • use the bulk product update action to easily force SKU generation for more than one product — handy to bulk-generate SKUs for products created before installing this plugin

SKUs for all product types

The Product SKU Generator for WooCommerce lets you determine which SKUs should be generated automatically, and whether these SKUs should use product slugs or IDs. If a SKU is generated, the input for that SKU will be disabled since you cannot adjust it.

If you choose not to generate a SKU, then you can enter your own SKU. For example, if you only generate variation SKUs, then you can enter a parent product SKU. This will be used as the base for your generated variation SKUs, and slugs or IDs will be appended to it.

If you only create parent / simple SKUs, you will be able to manually create your own variation SKUs, as these will not be overridden by saving or updating a product.

Bulk Updating

You can bulk add SKUs to products that you’ve created prior to installing this plugin. If you select the products you want to update, then bulk edit them, all you have to do is hit “Update”. When the products are saved, SKUs will be generated for all products.

This action will also automatically generate the SKUs for product variations if you have them enabled.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Μεταφράσεις

The plugin text domain is: woocommerce-product-sku-generator

Attribute Names

By default, if you have an attribute name with a space (such as “Burnt Marshmallow” for color), the SKU will use this exact formatting. A SKU for this variation would look like: parentSKU-Burnt Marshmallow

If you enable the setting to replace spaces, this will instead look like: parentSKU-Burnt_Marshmallow or parentSKU-Burnt-Marshmallow — depending on which setting you’ve chose. This is helpful if your external fulfillment service does not allow spaces in SKUs.

Attribute Sorting

In very rare cases, you may find that variation SKUs do not sort attributes in the same order. For example, one variation may be tee-shirt-large-black, and another could be tee-shirt-black-medium.

If this occurs, you can force attributes to sort themselves consistently before generating the SKU, which will resolve this problem. You could also consider this for new installations.

Be sure you want to enable this if you have existing SKUs, as variation SKUs that were generated previously could be overridden while updating a product – they’ll be re-generated with the forced attribute order.

To force attribute sorting, add this code snippet where you add your site modifications, such as a custom plugin or theme’s functions.php:

add_filter( 'wc_sku_generator_force_attribute_sorting', '__return_true' );

Στιγμιότυπα

 • Ρυθμίσεις Προσθέτου:
 • Automatic SKU generation upon publish / update
 • Automatic variation SKUs based on attributes (if enabled)
 • Variation SKU generated when you set the parent SKU (if you only generate variation SKUs)
 • Some sample generated SKU formats

Εγκατάσταση

NOTE that any time a product is updated, its SKU will be generated, so this may override old SKUs if you update products. This plugin is meant for complete SKU automation, or you can selectively enable / disable it as needed.

 1. Be sure you’re running WooCommerce 3.9+ in your shop.

 2. You can:

  • upload the entire woocommerce-product-sku-generator folder to the /wp-content/plugins/ directory,
  • upload the .zip file with the plugin under Plugins > Add New > Upload, or
  • Search for “Product SKU Generator for WooCommerce” under Plugins > Add New
 3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

 4. Click the “Configure” plugin link or go to WooCommerce > Settings > Products and scroll down to the “Product SKUs”. Select which SKUs you’d like to generate and what should be used to generate them.

 5. If you generate variation SKUs with slugs, determine if spaces in attribute names should be replaced with underscores instead.

 6. View documentation on the product page for more help if needed.

Συχνές Ερωτήσεις

What happens to my old SKUs?

This plugin generates SKUs any time products are created or updated. Your old SKUs will be overridden if you use it – only leave the plugin enabled if you don’t want to manage SKUs yourself.

You can also selectively disable and re-enable the plugin if you don’t want to override SKUs when saving products.

How do I add SKUs to old products?

Select the products you’d like to generate SKUs for under Products. Go to the bulk actions in the top left and click “Edit”, then apply. All you need to do is hit “Update” to save these products, and SKUs will automatically be added.

Why does whatever I enter for the variation SKU get overridden?

Variation SKUs can be set manually if you’re not generating them. They will be overridden if your settings are set auto-generate them, even if you try to change them manually. Please check your settings here.

If you’d like to change a SKU for a product, disable the plugin, change the SKU, and update the product. You can re-enable the plugin as needed.

I’m using IDs for SKUs. Will they be sequential?

Roughly, yes. Actually, no. The SKUs will increase as you add more products / variations, but these use the post ID from WordPress (similar to your orders). Each SKU will be higher than the last, but they won’t be exactly in order, as other posts (like blog posts, orders or products), also use the same ID counter. Your SKUs will increase, but skip numbers.

Can I use something other than the product slug to generate the SKUs?

Yep! Version 2.0 added the ability to use product slugs or IDs.

For more advanced uses, you can use the wc_sku_generator_sku filter, which passes the parent SKU as the value and the product as a variable, to change what’s used as the parent SKU. You can change the variation SKU using the wc_sku_generator_variation_sku filter.

You must use a unique value for SKUs (WooCommerce checks this). For example, you could generate a unique string or number in a custom snippet to use for the SKU with the help of a developer.

Sometimes attributes for my variation SKUs aren’t in the same order. Can I fix this?

We’ve seen this happen in only one situation, so we have a filter + code snippet rather than a setting for this. Please see the instructions in Other Notes to force the attribute order.

This is handy! Can I contribute?

Yes you can! Join in on our GitHub repository and submit a pull request 🙂

Κριτικές

7 Αυγούστου 2020 1 απάντηση
I don’t have advanced needs for SKUs, just to be able to automatically generate SKUs for all products and variants in bulk. And this plugin does it very well (at least for a couple hundreds of products)
23 Νοεμβρίου 2019 1 απάντηση
Works perfect! Saved me lot of time! + fixed last errors on search console, regardings to SKU! Keep up the good work! Thank you!
11 Νοεμβρίου 2019 1 απάντηση
Often updated to new version of WP & WooCommerce
26 Απριλίου 2019 1 απάντηση
It saved me days of manual work!
Ανάγνωση όλων των 19 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Product SKU Generator for WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Product SKU Generator for WooCommerce” έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Product SKU Generator for WooCommerce” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

2023.07.28 – version 2.5.0

 • Misc – Add compatibility for WooCommerce High Performance Order Storage (HPOS)
 • Misc – Require PHP 7.4+ and WordPress 5.6+
 • Dev – Add wc_sku_generator_variation_attributes filter to allow modification of variation attributes used for SKU generation

2022.07.31 – version 2.4.8

 • Fix – Sanitize input

2022.07.31 – version 2.4.7

 • Misc – Rename to Product SKU Generator for WooCommerce

2022.03.01 – version 2.4.6

 • Fix – Avoid uncaught error when saving variable products in certain environments
 • Misc – Replace calls to deprecated is_ajax() with wp_doing_ajax()
 • Misc – Require WooCommerce 3.9.4 or newer

2020.05.04 – version 2.4.5

 • Misc – Add support for WooCommerce 4.1

2020.03.10 – version 2.4.4

 • Misc – Add support for WooCommerce 4.0

2020.02.12 – version 2.4.3

 • Fix – Prevent PHP 7.4 deprecated notice while generating variation SKUs

2020.02.05 – version 2.4.2

 • Misc – Add support for WooCommerce 3.9

2019.11.11 – version 2.4.1

 • Misc – Add support for WooCommerce 3.8

2019.08.15 – version 2.4.0

 • Misc – Add support for WooCommerce 3.7
 • Misc – Remove support for WooCommerce 2.6

2019.06.12 – version 2.3.5

 • Tweak – Ensure generated SKUs are unique before saving
 • Fix – Prevent errors when saving invalid SKUs

2018.07.17 – version 2.3.4

 • Misc – Remove support for WooCommerce 2.5

2017.09.10 – version 2.3.3

 • Tweak – POST variable SKUs when disabled to ensure plugins checking for this specifically find it

2017.08.22 – version 2.3.2

 • Tweak: Disable variation SKU inputs when being generated
 • Fix: PHP warning when WooCommerce is outdated

2017.03.27 – version 2.3.1

 • Fix: Skip trying to generate a SKU for removed variations, which will cause errors

2017.03.23 – version 2.3.0

 • Feature: adds setting to remove spaces from attribute names
 • Fix: SKUs are now set for out of stock variations
 • Misc: bump required WP version to 4.1
 • Misc: added support for WooCommerce 3.0
 • Misc: removed support for WooCommerce 2.3.x and 2.4.x

2016.05.31 – version 2.2.0

 • Feature: attribute names can now replace spaces with hyphens in addition to underscores
 • Misc: added support for WooCommerce 2.6
 • Misc: removed support for WooCommerce 2.2

2016.01.18 – version 2.1.0

 • Feature: adds setting to replace spaces in attribute names with underscores if variation SKUs use them
 • Misc: updated text domain to woocommerce-product-sku-generatorplease update translations!
 • Misc: added WooCommerce 2.5 support

2015.08.20 – version 2.0.1

 • Fix: SKUs generated from UTF-8 characters are no longer encoded

2015.08.19 – version 2.0.0

 • Feature: You can now generate SKUs using slugs or IDs for products / variations
 • Misc: confirms WooCommerce 2.4 compatibility
 • Misc: requires WooCommerce 2.2 or newer
 • Misc: refactored for better performance and to add install / upgrade routine
 • Misc: introduce wc_sku_generator_variation_sku and wc_sku_generator_variation_sku_format filters to adjust generated SKU for variations
 • Misc: introduce wc_sku_generator_force_sorting filter to force attribute sorting in SKUs, props @humancopy!

2015.03.03 – version 1.2.2

 • Misc: added wc_sku_generator_sku filter to change generated SKU base for simple / parent products

2015.02.06 – version 1.2.1

 • Fix: bug with loading translations

2015.02.04 – version 1.2.0

 • Misc: WooCommerce 2.3 compatibility
 • Misc: Settings moved to Product Data (WC 2.2)
 • Misc: Text domain updated to wc-product-sku-generator

2014.08.29 – version 1.1.1

 • Fix: issue with default option being selected

2014.08.12 – version 1.1

 • New: Option to generate only variation SKUs automatically

2014.07.23 – version 1.0.2

 • Fix: Changed SKU disable method to remove javascript

2014.06.13 – version 1.0.1

 • Re-versioned + incremented for bug fix
 • Fix: javascript issue during WooCommerce update

2014.04.15 – version 0.1

 • Initial Release