Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Quick Donation For WooCommerce

Περιγραφή

Dear User I am still trying to make things plugin more stable and prefect if you find any bug / any feature is required please open an issue at GitHub or WordPress Support

WooCommerce Shopping Cart Donation which makes WooComerce to use for online donation purpose.
This plugin will create a new product in the name of donation.

Plugin Support / Feature Request

Dear User, if you need any help regarding this plugin or require any new feature in this plugin kindly contact me via
Email : plugin@varunsridharan.in / kindly post it in github.

Features

 • Redirect User After Donation Added To Cart [Cart Page / Checkout Page]
 • Select Your Preferred Payment Gateway For Donation
 • Custom Email Template For Donation Processing
 • Custom Email Template For Donation Completed
 • Configurable Min & Max Donation Amount Based On Project
 • Custom Error Messages

This Plugin Can called by using the below short code [wc_quick_donation] OR [wc_qd_single]

[wc_quick_donation] Shortcode Variables

1. type : select | radio
2. grouped : true | false
3. show_errors : true | false
4. selected_value : Project ID
5. defined_amount : true | false {Amount Can Be Defined In Settings Page}

[wc_qd_single] Shortcode Variables

1. title : true | false
2. content : true | false
3. defined_amount : true | false {Amount Can Be Defined In Settings Page}
4. id : Project ID

Στιγμιότυπα

 • Menu In WP-ADMIN View
 • Donation Project Listing View
 • New Donation Project View
 • General Settings View
 • Custom Error Message View
 • 2 Types Of Donation Form
 • Donation Cart View
 • Donation Checkout View
 • Donation Order Success View

Εγκατάσταση

Ελάχιστες Απαιτήσεις

 • WordPress 3.8 ή μεγαλύτερο
 • Έκδοση PHP 5.2.4 ή μεγαλύτερη
 • Έκδοση MySQL 5.0 ή μεγαλύτερη

Αυτόματη εγκατάσταση

Automatic installation is the easiest option as WordPress handles the file transfers itself and you don’t need to leave your web browser. To do an automatic install of Quick Donation For WooCommerce, log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu and click Add New.

In the search field type “Quick Donation For WooCommerce” and click Search Plugins. Once you’ve found our eCommerce plugin you can view details about it such as the the point release, rating and description. Most importantly of course, you can install it by simply clicking “Install Now”

Χειροκίνητη εγκατάσταση

The manual installation method involves downloading our plugin and uploading it to your Web Server via your favourite FTP application. The WordPress codex contains instructions on how to do this here.

 1. Installing alternatives:
  • via Admin Dashboard: Go to ‘Plugins > Add New’, search for “Quick Donation For WooCommerce”, click “install”
  • OR via direct ZIP upload: Upload the ZIP package via ‘Plugins > Add New > Upload’ in your WP Admin
  • OR via FTP upload: Upload quick-donation-for-woocommerce folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. For Settings Look at your WooCommerce => Settings => WC Quick Donation

Συχνές Ερωτήσεις

How To Call / Use This Plugin ?

This Plugin Can Be Called Using [wc_quick_donation]

Can I Modify The Donation Form ?

Yes. Its Possible By Copying To Your Theme’s Folder wp-content/plugins/quick-donation-for-woocommerce/template/donation_form.php

What Is The Use Of Project Field ?

Project is like [category / division]. for which you donation. multiple can be entered by , separated eg : Project 1,Project 2

Donation Plugin Not Working After Upgrading To 0.2

As we have updated donation-form.php template. it may not be working with the old one. so please replace the template if you have modified or contact us.

How I can get project name in email template

You can get the name by calling the variable $project_name

Where can I request new features

Please open an issue at GitHub and we will look into it

I have an idea for your plugin!

That’s great. We are always open to your input, and we would like to add anything we think will be useful to a lot of people. Please send your comment/idea to varunsridharan23@gmail.com

I found a bug!

Oops. Please User github / WordPress to post bugs. Open an Issue

Quick Donation For WooCommerce is awesome! Can I contribute?

Yes you can! Join in on our GitHub repository 🙂

Κριτικές

20 Δεκέμβριος 2016
Hi I have installed the plugin and copy pasted both shortcodes onto my webpage. [wc_quick_donation] [wc_qd_single] When I view the page neither of these two options give me a view like you have on your "Screenshots" link on your website. I want to achieve that the Project options are sorted by category (like in the screenshot) inside the dropdown menu. At present my dropdown menu lists all the projects but they are in no order or category. http://lunchdone.co.za/my-donation/ www.lunchdone.co.za Username: Kb Password: Kb Thanks Karl
3 Σεπτέμβριος 2016
On 4.4 WP worging without any problems. But dont forget that can make donations only with empty basket! Thanks for good plugin!
3 Σεπτέμβριος 2016
This plugin solved a very simple problem that I couldn't find a clean solution to anywhere. My client is a charity and needed to be able to take donations via their WooCommerce system - after much searching, WCQD popped up, and has made donations simple. The developer has been *extremely* responsive in addressing issues and feature requests, and I can recommend WCQD to anyone without reservation.
Ανάγνωση όλων των 11 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Quick Donation For WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Quick Donation For WooCommerce” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Quick Donation For WooCommerce” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.3.9

 • Fixed – Minor Bugs
 • Tweaks – Updated With Latest WP & WC Version
 • Added – New Shortcode to get a single project [wc_qd_single]

1.3.8

 • Added – option get donate link using {wcqd_get_donate_link} function
 • Added – Predefined Amount Option

 • Fixed – [Blank pages] (https://github.com/varunsridharan/woocomerce-quick-donation/issues/56)

 • Fixed – [Latest version will not activate] (https://github.com/varunsridharan/woocomerce-quick-donation/issues/62)

1.3.7.1

 • Fixed – Fixed Empty Trash Issue
 • Fixed – [T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM Critical: Update to latest kills admin area] (https://github.com/varunsridharan/woocomerce-quick-donation/issues/58) After Last UPDATE [1.3.7]
 • Added – Option To Clear Donation Log In system tools menu

1.3.7

 • Added – French translation
 • Added – Processing & Completed Email Templates
 • Added – System Tools (Create Donation Product)
 • Added – Auto Config Default Settings When Installing
 • Added – Pre Config Shortcode settings via admin
 • Fixed – Email Template Call Issue (admin-new-donation)
 • Fixed – Donation projects in front end limited to 5
 • Fixed – Wrong Count In WC Orders (Counted With Donations)
 • Fixed – Donor Stats Not Countend With Donation Order Is Deleted
 • Fixed – Cart Mini Widget (Template Added)
 • Fixed – Error When No Payment Gateway Configured
 • Fixed – Trash & Restore Issue For Donation Orders

1.3.6

 • Fixes – Fixed Count Notification Bubble Count
 • Fixes – Metabox Error While Creating New Order Via Admin
 • Fixes – Fixed Template Load Issue
 • Fixes – Fixed issue when donation alredy exit in cart & redirect to checkout
 • Tweaks – Remodified WP LIST TABLE For Donation Listing
 • Tweaks – Renamed WC_TEMPLATE To WC_CORE_TEMPLATE
 • Tweaks – Changed Order Text To Donation in Order Details Metabox
 • Tweaks – Loaded Admin Notice Before
 • Tweaks – Moved Template File Check From admin functions to plugin install class
 • Added – Added Project & Doner Based Filter In Admin Listing
 • Added – New function to get user based donation ids get_user_donations_ids
 • Added – New template to list donations myaccount/my-donations.php
 • Added – Seperate Page For Listing Donors
 • Added – Function To Get Grouped Donation IDS By User & Project
 • Added – 3 New Templates Added Used for my account in front end [ myaccount/view-donation.php, order/order-details-item.php, order/order-details-customer.php]
 • Added – Plugin Template versioning #26
 • Added – Checked If WooCommerce Is Active [#23]
 • Added – FR Languages Translations
 • Added – Included Sys Info plugin
 • Added – Auto Flush Permalink
 • Added – wcqd_project_limit function to get limit of a project
 • Added – wcqd_get_project_name from order id
 • Added – wcqd_get_project to get project id from order id
 • Added – Added default user configurable title for easy use
 • Added – Added Custom HEADER & FOOTER For Emails

Issues Link
#Shortcode position and page content ,
#21,
#23,
#26,
#27,
#33,
#34,
#35,
#38,

1.3.5 BETA

 • Fixes – Metabox Error While Creating New Order Via Admin
 • Fixes – Fixed Count Notification Bubble Count
 • Fixes – Minor Bug Fix

1.3.4 BETA

 • Fixes – Menu Error In Front End When Logged In Using Custom ID
 • Tweaks – Removed Unwated Metabox For Donation order Page
 • Tweaks – Modifed Core WC Quick Donation Templates
 • Added – Custom Cart Page Template Support
 • Added – New Custom Metabox For Donation Order details
 • Added – Few Functions In WC Quick Donation DB Class
 • Added – Custom Order Thank You Page & Order Details Tables Support

1.3.3 BETA

 • Fixes – Moved Few DB functions from Functions class to db class
 • Fixes – Fixed template override issue [https://github.com/varunsridharan/woocomerce-quick-donation/issues/12]
 • Fixes – Removed Unwated Metabox For Donation order Page

1.3.2 BETA

 • New – Added Quick Links At Plugin Listing Table
 • New – Error Message When User Trying To Add Another Donation To Cart
 • New – Already Exist Donation Error Message Option Added In Settings
 • Tweaks – Standardized Coding
 • Tweaks – Settings Page Modified
 • Fixes – Changed Donation Name To Project Name at Checkout in Review Order Section
 • Fixes – Quick Donation Menu Not Listed In Some WP Settings.

1.3.1 BETA

 • Fixes – Error At WooCommerce Settings Page

1.3 Beta

 • New – Created Separate Custom Post Type For Donation
 • New – Created Separate Custom Settings Page
 • New – Total Plugin Redeveloped
 • New – Min & Max Donation Amount Based On Project
 • New – Separate Page For Donation Orders

1.2

 • Added Widget For Donation Form
 • Added Separate function to get Donation Projects donation_projects()
 • Added 2 Actions wc_quick_donation_before_form & wc_quick_donation_after_form for donation form.
 • Minor Bug Fix.

1.1

 • Plugin Activation Issue Fixed.

1.0

 • Configurable Min & Max Donation Amount
 • Custom Error Messages
 • Separate Menu with donation order listings
 • Fixed Order Notes And Order Meta Added For All Products
 • Fixed Saving Donation Order Id In DB [Before It Stored All Order IDS]
 • Minor performance fixes
 • Code Clean Up
 • Removed Row Action [Quick Edit , Trash & Duplicate] Options For Donation Product In Product Listing

0.4

 • Internal Server Error / php error fixed while adding donation to cart [WP : 4.1 | WC : 2.3.3]
 • Added Generator Meta Tag
 • Minor Bug Fix

0.3

 • Plugin Activation Issue Fixed.

0.2

 • Redirect User After Donation Added To Cart [Cart Page / Checkout Page]
 • Select Your Preferred Payment Gateway For Donation
 • Custom Email Template For Donation Processing
 • Custom Email Template For Donation Completed
 • Some Minor Bug Fix

0.1

 • Base Version