Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Wordless

Περιγραφή

Wordless is a junction between a WordPress plugin and a theme boilerplate that dramatically speeds up and enhances your custom theme creation. Some of its features are:

  • A structured, organized and clean theme organization
  • Bootstrap a new theme directly within wp-cli
  • Write PHP templates with Pug templating system
  • Write CSS stylesheets using the awesome SCSS syntax
  • Out-of-the-box support to Stylelint configured for SCSS syntax.
  • Write Javascript logic using modern syntax thanks to Babel
  • Automatically polyfill (with core-js) and transpile Javascript based on your support inside .browserslistrc
  • A growing set of handy and documented PHP helper functions ready to be used within your views
  • Preconfigured support to MailHog mail-catcher in development.
  • Development workflow backed by WebPack, BrowserSync (with live reload), WP-CLI, Yarn. All the standards you already know, all the customizations you may need.

Documentation

Complete documentation

Read the complete Wordless documentation at wordless.readthedocs.io where you’ll find – hopefully – all the informations about installation, usage guide, in depth explanation about the stack.

Buil-in helpers documentation

You can find it at http://welaika.github.io/wordless/docs/latest/html/index.html.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Wordless” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

You can find the changelog @ https://github.com/welaika/wordless/releases