Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP API Menus

Περιγραφή

This plugin extends the WordPress JSON REST API with new routes for WordPress registered menus

The new routes available will be:

 • /menus list of every registered menu.
 • /menus/<id> data for a specific menu.
 • /menu-locations list of all registered theme locations.
 • /menu-locations/<location> data for menu in specified menu in theme location.

Currently, the menu-locations/<location> route for individual menus will return a tree with full menu hierarchy, with correct menu item order and listing children for each menu item. The menus/<id> route will output menu details and a flat array of menu items. Item order or if each item has a parent will be indicated in each item attributes, but this route won’t output items as a tree.

You can alter the data arrangement of each individual menu items and children using the filter hook json_menus_format_menu_item.

An important note on WP API V2:

In V1 the routes are located by default at wp-json/menus/ etc.

In V2 the routes by default are at wp-json/wp-api-menus/v2/ (e.g. wp-json/wp-api-menus/v2/menus/, etc.) since V2 encourages prefixing and version namespacing.

Εγκατάσταση

This plugin requires having WP API installed and activated or it won’t be of any use.

Install the plugin as you would with any WordPress plugin in your wp-content/plugins/ directory or equivalent.

Once installed, activate WP API Menus from WordPress plugins dashboard page and you’re ready to go, WP API will respond to new routes and endpoints to your registered menus.

Συχνές Ερωτήσεις

Is this an official extension of WP API?

There’s no such thing.

Will this plugin do ‘X’ ?

You can submit a pull request to:
https://github.com/unfulvio/wp-api-menus
However, menu data organization in json is a bit arbitrary and subjective, and that’s why probably hasn’t made it into WP API by the time of writing. You could also fork this plugin altogether and write your json output for a specific use case.

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016 1 απάντηση
Works well. Thank you!
Ανάγνωση όλων των 8 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP API Menus” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.2

 • Fix: Address V2 register_rest_route compatibility issue with WP 5.5 (missing permission_callback arg) – props @thefrosty

1.3.1

 • Tweak: The object_slug property is now available to get the slug for relative URLs – props @Fahrradflucht

1.3.0

 • Fix (V2): Nodes duplication in sublevel menu items, see https://github.com/unfulvio/wp-api-menus/pull/22 – props @bpongvh
 • Fix (V2): The items array was empty because it was looking for “ID” key instead of “id” – props @Dobbler
 • Fix (V1): Check for JSON_API_VERSION constant, as in a mu-plugin installation of WP API 1.0 it will not show up under active_plugins – props @pdufour

1.2.1

 • Tweak (V2 only): Use lowercase id instead of uppercase ID in API responses, to match the standard lowercase id used across WP REST API – props @puredazzle
 • Fix: Fixed WP API v1 version detection for WordPress 4.4 – props Thomas Chille

1.2.0

 • Enhancement: Added WP REST API v2 support – props @foxpaul
 • Misc: Supports WordPress 4.3

1.1.5

 • Misc: Minor edits to headers and phpdocs
 • Misc: Improved security

1.1.4

 • Misc: Supports WordPress 4.2, add composer.json for wp-packagist

1.1.3

 • Fix: Fixes bug where duplicate items where created in nested menus – props @josh-taylor

1.1.2

 • Tweak: Introduced json_menus_format_menu_item filter hook – props @Noctine

1.1.1

 • Misc: Submission to WordPress.org plugins directory.

1.1.0

 • Enhancement: Routes for menus in theme locations now include complete tree with item order and nested children
 • Tweak: description attribute for individual items is now included in results
 • Fix: Fixed typo confusing parent with collection in meta

1.0.0

 • First public release