Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Art Store

Περιγραφή

Art Store allows artists to sell their work on their own WordPress website using PayPal (or any other third-party payment processor). A horizontal-scrolling gallery with each artwork can be used via a shortcode.

Using the Gallery

The included gallery uses a jQuery library called SmoothDivScroll by Thomas Kahn. You can use this gallery, or not, to display your art pieces. To use the gallery, we’ve included a shortcode. By default, the shortcode will display all your art.

[art-store-gallery]

You can limit the number of items that appear by adding a posts parameter to the shortcode:

[art-store-gallery posts=10]

You can specify a height or width to attempt to make all your images uniform. You can specify a height, a width, or both, and the gallery will attempt to use your values whilst not altering the aspect ratio of the thumbnail image.

[art-store-gallery height=500] - gallery with height/width set to 500
[art-store-gallery width=500] - gallery with height/width set to 500
[art-store-gallery height=250 width=300] - gallery with height set to 250 and width set to 300

(Note: The gallery will use whatever crop settings you have specified on the thumbnail in the media library — you can change the crop settings by editing the image in the media library.)

Εγκατάσταση

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Go to Plugins > Add New in the Dashboard.
  2. Click to browse for xxxx.zip to upload.
  3. Go to Settings

  4. Alternatively, you can copy the contents xxxx.zip to the /wp-content/plugins/xxxx/ directory.

  5. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  6. Go to Settings

Συχνές Ερωτήσεις

Do I need a PayPal account to use this plugin?

Not necessarily. But you will need some kind of third party payment processor that either gives you a link to your purchase page or an embeddable HTML code.

Where can I submit features requests, bug enhancements, and issues?

Github

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Art Store” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.9.1

  • added an meta value empty field check if product information is set but no value is saved
  • set mousewheelScrolling to false to disable. can still scroll by click/touch and by hovering over the edges

0.9.0

  • fixed a bug that displayed the current product in the related products widget

0.5.0