Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP CSV Exporter

Περιγραφή

You can export posts in CSV format for each post type.
It is compatible with posts’ custom fields and custom taxonomies.
It is also possible to set the number or date range of posts to download.

How to customize export post data

This plugin has below filters.

 • wp_csv_exporter_post_name
 • wp_csv_exporter_post_title
 • wp_csv_exporter_post_content
 • wp_csv_exporter_post_excerpt
 • wp_csv_exporter_post_status
 • wp_csv_exporter_post_author
 • wp_csv_exporter_post_date
 • wp_csv_exporter_post_modified
 • wp_csv_exporter_thumbnail_url
 • wp_csv_exporter_post_tags
 • wp_csv_exporter_post_category
 • wp_csv_exporter_tax_{taxonomy}
 • wp_csv_exporter_{custom_field_key}

wp_csv_exporter_post_name

Παράμετροι:

 • $post_name – (required) post slug
 • $post_id – (int) post id

Παράδειγμα:

add_filter( 'wp_csv_exporter_post_name', 'wp_csv_exporter_post_name_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_post_name_filter( $post_name, $post_id ) {
  return $post_name;
}

wp_csv_exporter_post_title

Παράμετροι:

 • $post_title – (required) post title
 • $post_id – (int) post id

Παράδειγμα:

add_filter( 'wp_csv_exporter_post_title', 'wp_csv_exporter_post_title_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_post_title_filter( $post_title, $post_id ) {
  $post_title = $post_id . ':' . $post_title;
  return $post_title;
}

wp_csv_exporter_post_content

Παράμετροι:

 • $post_content – (required) post content
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_excerpt

Παράμετροι:

 • $post_excerpt – (required) post excerpt
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_status

Παράμετροι:

 • $post_status – (required) post status
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_author

Παράμετροι:

 • $post_author – (required) post author
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_date

Παράμετροι:

 • $post_date – (required) post date
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_modified

Παράμετροι:

 • $post_modified – (required) post modified date
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_thumbnail_url

Παράμετροι:

 • $post_thumbnail_url – (required) post thumbnail_url
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_tags

Παράμετροι:

 • $post_tags – (array)(required) post tags
 • $post_id – (int) post id

Παράδειγμα:

add_filter( 'wp_csv_exporter_post_tags', 'wp_csv_exporter_post_tags_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_post_tags_filter( $post_tags, $post_id ) {
  $_post_tags = array();
  foreach ( $post_tags as $key => $tag ) {
    $_post_tags[] = 'Tag:'.$tag;
  }
  return $_post_tags;
}

wp_csv_exporter_category

Παράμετροι:

 • $category – (array)(required) post category
 • $post_id – (int) post id

Παράδειγμα:

add_filter( 'wp_csv_exporter_category', 'wp_csv_exporter_category_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_post_category_filter( $category, $post_id ) {
  $_category = array();
  foreach ( $category as $key => $value ) {
    $_category[] = 'Category:'.$value;
  }
  return $_category;
}

wp_csv_exporter_tax_{taxonomy}

Παράμετροι:

 • $term_values – (array)(required) post taxonomy
 • $post_id – (int) post id

Example: taxonomy = “dogs”

add_filter( 'wp_csv_exporter_tax_dogs', 'wp_csv_exporter_tax_dogs_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_tax_dogs_filter( $term_values, $post_id ) {
  $_term_values = array();
  foreach ( $term_values as $key => $term_value ) {
    $_term_values[] = 'Dog:'.$term_value;
  }
  return $_term_values;
}

wp_csv_exporter_{custom_field_key}

Παράμετροι:

 • $field – (required) post custom field
 • $post_id – (int) post id

Example: custom field key = “price”

add_filter( 'wp_csv_exporter_price', 'wp_csv_exporter_price_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_price_filter( $field, $post_id ) {
  return 'Price:'.$field;
}

Στιγμιότυπα

 • /assets/screenshot-1.png

Εγκατάσταση

 1. Upload the entire wp-csv-exporter folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. The control panel of WP CSV Exporter is in ‘Tools > CSV Export’.

Συχνές Ερωτήσεις

How to import CSV?

Maybe You should use “Really Simple CSV Importer” plugin.

Κριτικές

19 Δεκεμβρίου 2017
demands you buy a $10 extension to get the main feature. waste of time.
24 Αυγούστου 2017
The plugin clearly says "You can export posts in CSV format for each post type" in the first line of the description. Should say that you need to pay for such features...
3 Σεπτεμβρίου 2016
no choice in delimiter?? only 'comma'?? good luck with all the post_content full of commas then... and no use of text-brackets either? i am out
3 Σεπτεμβρίου 2016
PAID "Add-Ons will enable you to download CSVs for static pages and custom post types in addition to those for posts." This was not clear until after I installed the plugin.
3 Σεπτεμβρίου 2016
Exporting DB content can be tricky if your configuration is not standard. This plugin handled my situation with grace and speed. I Found the initial wording of the plugin to suggest that it did custom post types, only to be met with a prompt to purchase another plugin on my first attempt. I wanted to make an angry rating, but then I read more closely and it doesnt claim to do custom post types. So be aware, this DOES NOT DO CUSTOM POST TYPES, it does custom meta. If you can stand the few bucks to cover the additional cost to do those custom post types, the plugin works great.
Ανάγνωση όλων των 11 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP CSV Exporter” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.0.0 – March 28, 2023
Fix: security update

1.3.7 – November 4, 2022
Fix: security update

1.3.1 – March 24, 2020
Add: save setting

1.2.2 – Sept 11, 2019
Add menu_order

1.1.3 – Oct 22, 2017
Fix download date

1.1.1 – Aug 7, 2016
Fix Use posts_tag

1.1.0 – Aug 1, 2016
Add offset feature

1.0.9 – Aug 1, 2015
Add Russian translate local.
Thanks! COMPAZ(https://profiles.wordpress.org/compaz/)

1.0.8 – May 11, 2015
fix Gumload link.

1.0.7 – April 10, 2015
Bug fix for taxsonomy empty

1.0.6 – April 7, 2015
Bug fix ‘wp_csv_exporter_{custom_field_key}’.

1.0.4 – February 9, 2015
Change to class file name.

1.0.3 – December 21, 2014
Bug fix.

1.0.0 – December 10, 2014
Initial release.