Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP-DuoShuo-Gravatar

Περιγραφή

WP-DuoShuo-Gravatar | YunFast

  • In China, the reason of Gravatar avatar can not be accessed is not the Gravatar site server unstable, it is the firewall problem, so the solution is to use the DuoShuo.com Gravatar avatar URL: “http://gravatar.duoshuo.com”.
  • 在国内(中国大陆), Gravatar 头像无法稳定访问的原因不是因为 Gravatar 网站服务器不稳定,而是国内防火墙的问题,解决的办法是替换成 “http://gravatar.duoshuo.com” 。
  • SVN Build Version: 1156728

Στιγμιότυπα

  • Enable DuoShuo Gravatar URL. 启用 DuoShuo 头像URL。

Εγκατάσταση

  1. Upload wp-duoshuo-gravatar folder to the /wp-content/plugins/ directory. 上传文件夹“wp-duoshuo-gravatar”到“/wp-content/plugins/”目录。
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。

Συχνές Ερωτήσεις

插件失效请先确认是否有启用其他同类插件或者代码导致互相冲突。 邮箱:wokss@163.com

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP-DuoShuo-Gravatar” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

  • First Version. (首发版本).