Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Filter & Combine RSS Feeds

Περιγραφή

For English people

WP Filter & Combine RSS Feeds works in multilingual and multisite
WP Filter & Combine RSS Feeds allows you to view all publications from one or more RSS feeds with or without a search filter. If multiple feeds are provided, the plugin combines the data to make one feed.
Many settings allow you to customize the experience and customize the final display of RSS feeds. You can also choose a CSS template or create your own with the CSS selectors provided in the documentation.

En français

WP Filter & Combine RSS Feeds fonctionne en multilingue et en multisite
WP Filter & Combine RSS Feeds permet d’afficher toutes publications d’un ou plusieurs flux RSS avec ou sans filtre de recherche. Si plusieurs feeds sont fournis, le plugin combine les données pour ne faire plus qu’un flux.
De nombreux paramètres permettent de personnaliser l’expérience et de personnaliser l’affichage final des flux RSS. Vous pouvez également choisir un template CSS ou créer le vôtre avec les sélecteurs CSS fournis dans la documentation.

Στιγμιότυπα

 • Settings page (page des paramètres).
 • RSS Feeds page (pages des flux RSS).
 • First example with "dark blocks" template (Exemple avec le thème "dark blocks").
 • Second example with a search filter by name and "blue text" template (Exemple avec un filtre de recherche par nom et le thème "blue text").

Εγκατάσταση

For English people

1. Copy the content of the archive in “wp-content/plugins” and activate the plugin.
2. Adjust the settings in the options.

En français

1. Recopier le contenu de l’archive dans le répertoire des extensions (wp-content/plugins) et activer dans le panneau des extensions du backoffice de WordPress.
2. Régler les paramètres dans les options de l’extension.

Κριτικές

14 Μαΐου 2018 1 απάντηση
This plugin works exceptionally well. Imported more than 1000 items within a minute. I was able to query and display the feed items as I please. The inbuilt shortcodes are awesome too.
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Filter & Combine RSS Feeds” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 0.3.2 (10/04/2018)

 • Fixed some issues with CRON import (Solutions pour des soucis avec les importations automatiques via CRON)
 • Fixed translations (traductions fonctionnelles en ligne)

Version 0.3.2 (10/04/2018)

 • Fixed some issues with dates and importation (Solutions pour des soucis de formats de dates incongrus et d’importation)

Version 0.3.2 (26/01/2018)

 • Importing feeds with XMLReader instead of simplexml (Importation des flux avec XMLReader à la place de simplexml)
 • 2 methods for the import (2 méthodes pour l’importation)
 • Add import option (Ajout d’options d’importation)
 • Correction of translations (Correction de traductions)
 • Adding admin notices (Ajout d’admin notices)
 • Minor bug fixes in CSS, PHP … (Corrections de problèmes mineurs en CSS, PHP…)

Version 0.2 (18/01/2018)

 • Complete rewrite of the plugin with pagination, custom post type, filters, etc. (Refonte totale du plugin avec pagination, custom post type, filtres, etc.)
 • Adding a CRON task to automate updates (Ajout d’une tâche CRON pour automatiser les update)
 • Adding new plugin management options (Ajout de nouvelles options de gestion du plugin)

Version 0.1 (12/01/2018)

 • First version (Première version)