Αυτό το πρόσθετο έχει κλείσει από τις 23 Οκτωβρίου 2023 και δεν είναι διαθέσιμο για λήψη. Αυτό το κλείσιμο είναι προσωρινό, εκκρεμεί πλήρης έλεγχος.

wp-font-awesome

Κριτικές

23 Ιανουαρίου 2021
Works great (especially, if you know how HTML and CSS) and it is constantly updated to be compatible with the latest WordPress.
22 Ιουλίου 2018
This even works with the default tags i.e. <i class="fas fa-stroopwafel fa-lg"></i> and it loads the fontawesome icons locally, from your own server. That's what you want because CDN's require data processing agreements and stuff like that. This is way easier, lightweight and simple. Edit: Hmm, doesn't seem to work on all my sites.. o.O
Ανάγνωση όλων των 8 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Font Awesome” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές