Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Front-end Editor for WordPress

Περιγραφή

Features

 • Draft and edit posts.
 • Autosaves. Just publish when you’re done.
 • Contextual tools. Bold, italic, strikethrough, link, headings, lists and blockquote.
 • Add media with the WordPress media library.
 • Handy shortcuts for lists (*, – or 1.), blockquote (>) and horizontal rule (—).
 • Automatically embed media from this list. Just paste the URL.
 • You can also link text by just pasting the URL over it.
 • Add a featured image, if your theme supports it.

Configure and extend

This plugin is designed to be “plug and play”, but also configurable and extensible.

Toolbars and buttons

You can add more buttons to any of the toolbars with the following filters:

 • fee_toolbar_caret for the caret,
 • fee_toolbar_inline for normal selections,
 • fee_toolbar_block for block selections.

E.g.

add_filter('fee_toolbar_inline', function($buttons){
 return array_merge($buttons, array('subscript'));
});

You may need to provide extra CSS and JS. See the Codex page and TinyMCE docs for more information about adding toolbar buttons with TinyMCE.

Linking to the editor

You can link to the editor from anywhere on the website with the normal edit link to the admin, and it will be picked up by the plugin. Use edit_post_link or similar.

Custom Post Types Support

add_post_type_support( 'page', 'front-end-editor' );

Please make sure you also support the REST API.

Disable

If you’d like to disable the editor for certain posts, you can use the supports_fee filter.

// Disable for the post with ID 1.
add_filter('supports_fee', function($supports, $post) {
 return $post->ID !== 1;
}, 10, 2);

Κριτικές

3 Ιουλίου 2019
Ok so this plugin hasn't been updated in 3 years but it still works like a charm! Love it! Thank you!
8 Ιουνίου 2018
For those who work with a newer WP version with the build in REST API, you can add : return; after: function check_rest_api_plugin() { In class-fee.php in the root of the plugin folder. Now you dont need the WordPress Rest Api plugin. It seems like PUT and PATCH are not supported anymore and the new route for updating is a post to /pages/500 for example. You can fix this by editing fee.js in the js folder. Change line 23 to: return Backbone.sync('create', model, _.clone(options)).then(function (data, text, xhr) { So update method to 'create'. Hope this works for others, cause this plugin seems to be the best free front end editor 🙂
2 Φεβρουαρίου 2018
never got off the ground!. No instructions, no settings. Front-end Editor requires WP REST API that will cause errors with Jetpack, Deactivate jetpack and still not work.. giant waste of time A easy, working plugin to do as this plugin claims to do, allow registered user to edit their own post is much needed!..
29 Νοεμβρίου 2017
Only problem I see here is integrating this will all of the custom fields and post types that have evolved. This plugin is going to need a simple API that programmers can interface with allowing them to create intuitive ways for users to handle Shortcodes, shortcode IN custom fields, custom fields created with things like Redux and ACF... Please do this, its a huge task, maybe if WordPress took people off of Gutenberg and put them onto this we would have a fantastic product!!!

Ok

15 Μαΐου 2017
Good but I like to see some update?
31 Μαρτίου 2017
PROS: Incredibly easy to install and use, without doubt the best editing plugin in front. CONS: When adding a video to the entries page, it stays blank and until you do not post it does not look ... There is a problem adding videos THANKS FOR THE PLUGIN!!
Ανάγνωση όλων των 68 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Front-end Editor for WordPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Front-end Editor for WordPress” έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Front-end Editor for WordPress” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .