Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Helper

Περιγραφή

wp_helper have 4 distinct plugin.

  • posttype_helper
  • taxonomy_helper
  • attachment_helper
  • adminpage_helper

each provides additional features that allow you to simplify the development of new posttype, new taxonomies, new pages and menu administrator, etc.

Detailed list of additional function is coming soon

You must check if wp_helper is actived before active your plugin, with similar code : {{{

if (defined(‘WP_HELPER’)) {
// your code here } else { // if defined(WP_HELPER) add_action(‘admin_notices’, ‘myplugin_noframework_notice’); }

function myplugin_noframework_notice(){ global $pagenow; if ( $pagenow == ‘plugins.php’ ) { echo ‘

To activate this plugin you must install and activate WP HELPER plugin .

‘; } }

}}}

Εγκατάσταση

install with standard procedure

Συχνές Ερωτήσεις

contact me for each questions…

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Helper” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές