Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Hide Dashboard

Περιγραφή

A simple plugin that removes the Dashboard menu, the Personal Options section and the Help link on the Profile page, hides the Dashboard links in the toolbar menu (if activated), and prevents Dashboard access to users assigned to the Subscriber role. Useful if you allow your subscribers to edit their own profiles, but don’t want them wandering around your WordPress admin section.

Users belonging to any of the other WordPress roles will continue to see and have access to the other sections of the WordPress admin that correspond to their role’s capabilities.

WP Hide Dashboard has been tested with WordPress in Single mode and Multisite mode, and works with both of them.

Note: Version 2.2 requires a minimum of WordPress 3.4. If you are running a version less than that, please upgrade your WordPress install before installing or upgrading.

Works With:

The following is a list of plugins that work well (no conflicts) with the WP Hide Dashboard plugin:

Known Conflicts:

The following is a list of plugins that are known to have conflicts with the WP Hide Dashboard plugin:

Note: Please let me know if there are other plugins that conflict with WP Hide Dashboard, and I’ll add them to the list.

Support:

Support is provided at: http://wphidedash.org/

Στιγμιότυπα

 • WordPress 3.5 default Subscribers profile page and public-facing site (Single)
 • WordPress 3.5 Subscribers profile page and public-facing site with WP Hide Dashboard activated (Single)
 • WordPress 3.5 default Subscribers profile page and public-facing site (Multisite)
 • WordPress 3.5 Subscribers profile page and public-facing site with WP Hide Dashboard activated (Multisite)

Εγκατάσταση

Installation Instructions:

This plugin works in either the /wp-content/plugins/ or the /wp-content/mu-plugins/ directory.

If installing the plugin in the /wp-content/plugins/ directory:

 1. Download the plugin and unzip it to a folder on your computer.
 2. Upload the entire wp-hide-dashboard folder to that directory.
 3. Activate the plugin through the Plugins section in WordPress.
 4. That’s it – no configuration necessary.

If installing the plugin in the /wp-content/mu-plugins/ directory:

 1. Download the plugin and unzip it to a folder on your computer.
 2. Upload the wp-hide-dashboard.php file to the /wp-content/mu-plugins/ directory.
 3. The plugin will automatically run � there is no activation or configuration needed.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

Installation Instructions:

This plugin works in either the /wp-content/plugins/ or the /wp-content/mu-plugins/ directory.

If installing the plugin in the /wp-content/plugins/ directory:

 1. Download the plugin and unzip it to a folder on your computer.
 2. Upload the entire wp-hide-dashboard folder to that directory.
 3. Activate the plugin through the Plugins section in WordPress.
 4. That’s it – no configuration necessary.

If installing the plugin in the /wp-content/mu-plugins/ directory:

 1. Download the plugin and unzip it to a folder on your computer.
 2. Upload the wp-hide-dashboard.php file to the /wp-content/mu-plugins/ directory.
 3. The plugin will automatically run � there is no activation or configuration needed.
Q. Why did you remove support for other roles from Version 2.1?

I removed support for menu items for roles other than Subscriber. WP Hide Dashboard is a simple plugin, and was built for the Subscriber role. While I appreciate that some users need this type of functionality for other roles, most don’t require it, so I don’t want to bloat the plugin with unnecessary code for the majority of users.

If you need to hide admin sidebar menu links from roles other than Subscriber, I recommend using the Admin Menu Editor plugin to accomplish that goal. Currently it only removes links in the admin sidebar menu. The plugin author has indicated they may add support for removing admin bar menu links in a future version.

Q. How do I change this to hide the Dashboard link, Tools menu, Personal Options, and Help options from other roles besides Subscriber?

A. Sorry, I no longer support this plugin working for any role other than Subscriber.

Κριτικές

7 Οκτωβρίου 2016 2 replies
I ended up hiding the toolbar from non-contributors thus:- /* hide toolbar from subscribers */ add_action('after_setup_theme', 'remove_admin_bar'); function remove_admin_bar() { if ( ! current_user_can( 'edit_posts' ) ) { show_admin_bar( false ); } } but I still need Kim's plugin to ensure that subscribers looking for my admin area can only see a minimal profile page. Good stuff 🙂
Ανάγνωση όλων των 21 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Hide Dashboard” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 2.2.1

 • Brought code and comments in line with core standards.
 • DrewAPicture was added as a plugin author.
 • Removed some unused code.
 • General cleanup.

Version 2.2:

 • Support for WordPress version 3.3 and earlier removed.
 • Reworked code to remove fatal error issue, ensure compatibility with WordPress 3.4 and 3.5.
 • Reworked how Multisite user scenarios (assigned to no blogs/1 blog/2+ blogs) are handled.

Version 2.1:

 • Support for WordPress version 2.9 and 3.0 removed.
 • Support for roles other than Subscriber removed.
 • Reworked code for removing Personal Options section on Profile page.
 • Added support for removing Dashboard links in new admin bar.
 • Added support for WordPress Multisite (network-activation-capable).

Version 2.0:

 • Code reworked; support for WordPress version 2.5 – 2.8 removed.
 • Updated menu removal code for compatibility with WordPress 3.0 (single user mode).
 • Added code to remove Personal Options section on Profile page (props to Matthew Pollotta).

Version 1.5:

 • Added code to make it easier to configure plugin if you want to change the role/capability level.
 • Added code to remove Tools menu.
 • Added code to remove Settings, Media and Comments menus for Contributors+ if needed.
 • Added code to remove WordPress upgrade nag notice (admin will still see the notice).

Version 1.4:

 • Added code to remove Tools menu in 2.8.x (menu numbering changed in core).
 • Added Frequently Asked Questions and proper Changelog sections to readme.txt file.

Version 1.3:

 • Fixed error in WordPress version checking.

Version 1.2:

 • Added removal of Help link on Profile page.

Version 1.1:

 • Added WordPress version checking.
 • Added code for defining path to /wp-content/plugins/ if outside the WordPress directory.
 • Added removal of Tools menu and collapsible arrow from the menu area in 2.7.x.

Version 1.0:

 • Αρχική έκδοση