Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Mail SMTP SendGrid Edition

Περιγραφή

This plugin reconfigures the wp_mail() function to use SMTP instead of mail() and creates an options page that allows you to specify various options.

You can set the following options:

 • Specify the from name and email address for outgoing email.
 • Choose to send mail by SMTP or PHP’s mail() function.
 • Specify an SMTP host (defaults to localhost).
 • Specify an SMTP port (defaults to 25).
 • Choose SSL / TLS encryption (not the same as STARTTLS).
 • Choose to use SMTP authentication or not (defaults to not).
 • Specify an SMTP username and password.

Also adds subject to headers for SendGrid Activity Screen. SengGrid is a powerful SMTP service, however it’s Activity Log screen misses the message subjects. Our plugin adds that back in!

Στιγμιότυπα

 • Advanced Email Options
 • SMTP Options
 • Send a Test Email
 • Subject in the SendGrid Activity screen

Εγκατάσταση

 1. Download
 2. Upload to your /wp-contents/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Συχνές Ερωτήσεις

My plugin still sends mail via the mail() function

If other plugins you’re using are not coded to use the wp_mail() function but instead call PHP’s mail() function directly, they will bypass the settings of this plugin. Normally, you can edit the other plugins and simply replace the mail( calls with wp_mail( (just adding wp_ in front) and this will work. I’ve tested this on a couple of plugins and it works, but it may not work on all plugins.

Will this plugin work with WordPress versions less than 2.7?

No. WordPress 2.7 changed the way options were updated, so the options page will only work on 2.7 or later.

Can I use this plugin to send email via Gmail / Google Apps

Yes. Use these settings:
Mailer: SMTP
SMTP Host: smtp.gmail.com
SMTP Port: 465
Encryption: SSL
Authentication: Yes
Username: your full gmail address
Password: your mail password

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Mail SMTP SendGrid Edition” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.10.3

 • Fix for WordPress 5.5 – depreation of class-phpmailer.php

0.10.2

 • SendGrid – adding email subject to the X-SMTPAPI header if the STMP host is on SendGrid, thanks to Foliovision.
 • Pepipost – removing

0.10.1

 • Addition of Pepipost and cleanup of admin page.

0.10.0

 • Addition of Pepipost and cleanup of admin page.

0.9.6

 • Minor security fix, sanitize test email address.

0.9.5

 • Minor security fix, hat tip JD Grimes.

0.9.4

 • Improvement to the test email function, very low priority update.

0.9.3

 • Fixing reported issue with passing by reference. props Adam Conway

0.9.2

 • Removing the deprecation notice.

0.9.1

 • $phpmailer->language became protected in WP 3.2, no longer unset on debug output.

0.9.0

 • Typo in the From email description.
 • Removed changelog from plugin file, no need to duplicate it.
 • Optionally set $phpmailer->Sender from from email, helps with sendmail / mail().

0.8.7

 • Fix for a long standing bug that caused an error during plugin activation.

0.8.6

 • The Settings link really does work this time, promise. Apologies for the unnecessary updates.

0.8.5

 • Bugfix, the settings link on the Plugin page was broken by 0.8.4.

0.8.4

 • Minor bugfix, remove use of esc_html() to improve backwards compatibility.
 • Removed second options page menu props ovidiu.

0.8.3

 • Bugfix, return WPMS_MAIL_FROM_NAME, props nacin.
 • Add Settings link, props Mike Challis https://profiles.wordpress.org/MikeChallis/

0.8.2

 • Bugfix, call phpmailer_init_smtp() correctly, props Sinklar.

0.8.1

 • Internationalisation improvements.

0.8

 • Added port, SSL/TLS, option whitelisting, validate_email(), and constant options.

0.7

 • Added checks to only override the default from name / email

0.6

 • Added additional SMTP debugging output

0.5.2

 • Fixed a pre 2.3 bug to do with mail from

0.5.1

 • Added a check to display a warning on versions prior to 2.3

0.5.0

 • Upgraded to match 2.3 filters which add a second filter for from name

0.4.2

 • Fixed a bug in 0.4.1 and added more debugging output

0.4.1

 • Added $phpmailer->ErroInfo to the test mail output

0.4

 • Added the test email feature and cleaned up some other bits and pieces

0.3.2

 • Changed to use register_activation_hook for greater compatability

0.3.1

 • Added readme for WP-Plugins.org compatability

0.3

 • Various bugfixes and added From options

0.2

 • Reworked approach as suggested by westi, added options page

0.1

 • Initial approach, copying the wp_mail function and replacing it