Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP-Phanfare

Περιγραφή

WP-Phanfare integrates your Phanfare albums and images into your Posts and Pages on your WordPress blog. Phanfare is a popular online Photo sharing website at http://www.Phanfare.com/.

Visit the WP-Phanfare homepage for more information on how to incorporate the plugin into your blog.

Στιγμιότυπα

 • This is the WP-Phanfare Panel which appears at the bottom of Post or Page edit screen.

 • This is the WP-Phanfare Admin Settings Panel which appears for configuring defaults.

 • This is a capture of the Phanfare Web Client showing the Share Album option, with the RSS Feed option.

Εγκατάσταση

WP-Phanfare plugin depends on the following WordPress Plugins

 • SimplePie Core (at least V1.1.1)
 • jQuery LightBox (at least V0.9)
 1. Download the plugin archive and expand it

 2. Place the ‘wp-phanfare’ folder into your wp-content/plugins/ directory. Your folder structure should look like this:

 • wp-content/plugins/wp-phanfare/wp-phanfare.php
 • wp-content/plugins/wp-phanfare/wp-phanfare.js
 • and the readme.txt and various screenshot-#.jpg images
 1. Go to the Plugins page in your WordPress Administration area and click ‘Activate’ for WP-Phanfare.

NOTE: If you have installed a previous version of WP-Phanfare in the wp-content/plugins/ directory, please delete it before installing this version of WP-Phanfare.

Usage

WP-Phanfare installs a new option in the Post and Page edit subpanel. Fill out the form with information about your Phanfare gallery:

 1. Phanfare RSS URL – the URL to your Phanfare album RSS feed.
  When using the Phanfare Web Client, Edit the Album, and click on Share Album, then RSS Feed

 2. Title (optional) – a title to be displayed above the album thumbnails.

 3. Description (optional) – a description of the album to be displayed below the title and above the album thumbnails.

 4. Start at image #: the index from which your album will begin displaying thumbnails.

 5. Number of images to display: the number of images to display from the album.

 6. Thumbnail size: choose between the tiny 100×100 or regular 150×150 sized thumbnails.

 7. Image size: the size of the image to display when the viewer clicks on a thumbnail.

 8. Clicking on Image, Displays: where the browser will go when the viewer clicks on a thumbnail. Choices are:

* The Phanfare album page
* The image file itself
* Display your image using jQuery Lightbox
* Any page on your WordPress blog (not yet)

 1. Options: Configure additional options for your Phanfare album

Click on the Send to Editor button to insert the WP-Phanfare shortcode into your post.

Changing Defaults

In the WordPress Administration area, click Settings->WP-Phanfare. On this page, you can adjust the default settings shown in the WP-Phanfare options panel when editing a Post or Page. You can also add your own custom CSS by entering CSS styles on this page.

Συχνές Ερωτήσεις

I updated a caption on my Phanfare album, but WP-Phanfare is still showing the old caption.

WP-Phanfare uses SimplePie (http://simplepie.org/) to retrieve feeds.
The default duration is 3600 seconds, or 60 minutes.
Adjust the Cache duration in the Admin Settings, WP-Phanfare panel

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP-Phanfare” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

future

 • Expose the cache directory location in the Settings panel
 • Allow for customization of optional text at bottom of thumbnail display
 • (harder, but possible) Preload lightbox slideshow with all Feed images, even if the User only chooses to display a few thumbnails
 • Allow for customization of thumbnail size…

1.3.2

 • WP-Phanfare link wrong in readme, fixed.

1.3.1

 • Make sure readme file is also updated

1.3.0

 • Upgraded plugin for new WordPress Plugin support model.

1.2.18

 • Wow, embarrassing, I am still learning the proper use of svn

1.2.17

 • Undo, last change, fixup order in readme.txt, trying to get new version to showup on wordpress plugin site

1.2.16

 • PanelClass.php was not in the release, fixed.

1.2.15

 • Still struggling to create a proper stable version w/o fprintf

1.2.14

 • Bug Fix release: syntax error in PanelClass.php

1.2.13

 • No release, superstitious

1.2.12

 • Bug Fix release: fixed problem with no fprintf() function in php4. replaced with fwrite()

1.2.11

 • Not released, working on new features, need more testing before releasing

1.2.10

 • Another oops! (Teaches me to do updates just before dinner!) Didn’t handle older thumbsize option values properly

1.2.9

 • Ooops! forgot to include the new OptionsClass.php file!

1.2.8

 • Properly fixed problem with creation of cache directory. Now relative to wordpress installation, should more gracefully handle not being able to create or write to the directory.
 • Removed imagename caption, in Lightbox display (now shows untitled)
 • Created a new thumbnail size L (179×119), the choices are Tiny, Small, Large
 • Cleaned up the original code to NOT create multiple wp-phanfare options in wordpress DB. Instead create a single multi-value option record. This makes the code cleaner, removes database clutter, allows for easier expansion in the future.

1.2.7

 • Fixed a problem reporting cache directory creation errors (on the actual display page)
 • Noticed that the RSS feed was being sorted (by date of each entry “image”). Removed any sorting, so images will appear in “album” order.
 • The Phanfare RSS feed seems to use the image filename “IMG_1234.jpg” when there is no other caption. This clutters the display, so for now, when captions are desired, the plugin only displays non-image-filename captions. (Meaning: If the caption matches “IMG_n+.jpg” or just ends with “.jpg” it is assumed to be a filename, and not displayed as a caption).
 • Thanks to Jeff for letting me know about these problems
 • I plan to roll out a version (in the future) with an updated Settings panel to allow more control of cache location, sorting of RSS feeds, and display of Image filenames in captions.

1.2.6

 • Fixed reported bug with wp-phanfare_cleanup line 268 (Thank you Jeff.)

1.2.5

 • Fixed footer “View album at Phanfare” to be correct url!
 • Cleaned up cache duration field validation.

1.2.0

 • Added Checking for WP version & requisite plugins (SimplePie & jQuery Lightbox) at Activation with proper error message
 • Updated screenshot for Admin Settings Panel (shows Cache Duration)

1.1.0

 • Get the screen shots working (hopefully)

1.0.2

 • Added in notice of requirement for SimplePie Core, and jQuery Lightbox

1.0.1

 • Added in the screenshots

1.0.0

 • first release