Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Prism Syntax Highlighter

Περιγραφή

WP Prism Syntax Highlighter enables you to use Prism by Lea Verou in your WordPress blog.

Prism is a lightweight, extensible syntax highlighter, built with modern web standards in mind.

 • It has an easy and convenient code editor integrated into the WordPress editor toolbar: you can insert code in just one click.
 • It requires no configuration at all, however you can still customize the default settings in the plugin’s settings page.

It supports all Prism features, namely:

NOTE: the plugin archive contains

 • all languages definitions
 • no plugin
 • default theme

It is recommended to use only what you need in order to keep the plugin the smallest possible.
Please download your custom Prism from http://prismjs.com/download.html and upload the files in:

 • your_plugin_directory/wp-prism-syntax-highlighter/css/
 • your_plugin_directory/wp-prism-syntax-highlighter/js/
  Do NOT replace the original prism.css and prism.js, you will lose all your changes as they get overwritten when updating the plugin!

Help
Wondering how to install the plugin? Visit the Installation page.
Want to see the plugin in action? Click Screenshot above.
Got any question? See the FAQ.

Contribute
Both Prism and this plugin are distributed under the MIT license and are developed during our free time. Any help, even a bug report, is much appreciated!
To contribute:

 • Prism: https://github.com/LeaVerou/prism
 • Plugin: https://github.com/GuiTeK/wp-prism-syntax-highlighter

Why another Prism plugin?
If you searched the plugin directory, you certainly noticed that there are several Prism plugins for WordPress. Well, none of them satisfied me: one plugin had no code editor, the other didn’t escape HTML tags, another didn’t have the options I needed… so I made a new one to suit my needs.

Στιγμιότυπα

 • Integrated code editor
 • Highlighted C++ code
 • Plugin settings

Εγκατάσταση

 1. Download the plugin archive from https://wordpress.org/plugins/wp-prism-syntax-highlighter and unzip it
 2. Upload the wp-prism-syntax-highlighter folder to your plugin directory (usually wp-content/plugins)
 3. Activate the plugin (Plugins > Installed Plugins)
 4. If you get a warning from the plugin asking you to edit your theme, please do it as you might experience visual bugs (requires about 30 seconds of your time)
 5. Highlight some code!

Συχνές Ερωτήσεις

Q: how can I install WP Prism Syntax Highlighter?
A: please see the Installation page.

Q: what is the warning I get when I enable WP Prism Syntax Highlighter?
A: some themes (like the Twenty ones included into WordPress by default) already include some CSS to prettify code blocks. It might interfere with Prism and you might experience visual bugs. That’s why it’s recommended to comment out or remove any CSS code related to pre or code tags.

Q: how do I disable line wrap?
A: by default Prism does NOT wrap lines. It’s certainly your theme’s fault (Twenty themes are known to do that). Search for line like word-wrap: break-word; and comment it out.

Q: what to do if I encouter a bug?
A: please open an issue. However, make sure the bug is related to the plugin itself and not to Prism. If you think it’s a Prism bug, please open an issue here.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Prism Syntax Highlighter” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.5

 • Added custom settings for Prism CSS and JavaScript files, allowing the user to use its own version and thus preventing it from being overwritten when updating the plugin
 • Fixed HTML escaping
 • The editor plugin now adds a space after inline code, allowing the user to step out of the tag
 • Updated default Prism to the latest version
 • Updated WordPress version to 4.0

1.0.4

 • Updated license

1.0.3

 • Updated readme.txt

1.0.2

 • Updated readme.txt

1.0.1

 • Updated readme.txt

1.0.0

 • Initial release