Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Related Posts and Products (WRI)

Περιγραφή

Attention! This plugin can only be used by existing YARPP users! This plugin is based on Yet Another Related Posts Plugin (YARPP).
YARPP was closed on October 23, 2018 and is no longer available for download. If you are an existing YARPP user, then use this plugin, otherwise it is not right for you.
We are working on a solution that can work without YARPP.

WP Related Posts and Products plugin offers different types of similar contents for your users. For example, some related products can be displayed to your similar posts. This makes connections of your site contents visible to your clients, increasing business efficiency.

Would you like to offer some related products to your blog posts? Do you need to offer up-sell or cross-sell products? Do you have an event calendar plugin, and want to suggest some programs connected to an article? Do you have a custom movie catalog plugin and want to associate some articles to your movies?

Using cross type relationship management functions, WRI makes it possible to associate a post, page, or other custom post type to other posts, pages or custom post types, ensures widely configurable relatedness settings, sophisticated cross-relation adjustments. WRI uses the most popular YARPP relationship handling plugin in the background, extending its functionality, retaining its advantages.

WRI combines automatic, manual and common categorization based relationship management. Some functions are available in the PRO version.

You can set attributes that define how to display different type of related items for every reference item type. Such a matrix-like way you can specify all necessary variations of display settings.

This version ensures built in WooCommerce custom product support.

More information, documentation

LITE: WP Related Posts and Products Lite Documentation
PRO: WP Related Posts and Products Pro Documentation

Available languages

 • English
 • Spanish – translated by Andrew Kurtis – WebHostingHub
 • Hungarian – translated by WebshopLogic

Στιγμιότυπα

 • Displaying related items (e.g. related products similar to a post)

 • General settings page

 • Related items settings page

 • Special settings for a reference post type (e.g. for "post" post type)

 • Related items widget settings

 • Manual relationship administration (pro)

 • Common categories for different type of items to gain similarity between them (pro)

Εγκατάσταση

 • Upload the plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 • Activate it through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Configure the plugin: Settings -> WP Related Items (WRI)

Συχνές Ερωτήσεις

You can find FAQ here:

Documentation / FAQ

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
I have never seen another plugin which let me do what this plugin does!
Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Related Posts and Products (WRI)” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.4

 • modify: New embedded ACF version
 • fix: Child theme support: get_template_directory_uri is changed to get_stylesheet_directory_uri in template files

1.2.3

 • fix: checkbox undefined index notes

1.2.2

 • update: update included advanced-custom-fields to version 4.4.9
 • fix: some warning notification, e.g. remove empty (null) array elements from $option_array in wri_display_related function

1.2.1

 • fix: invisible WooCommerce product was displayed on widget
 • fix: plugin version and name setting problem

1.2.0

 • fix: file header problem of wri-pro.php

1.1.9

 • new feature: Plugin activation and automatic update function using Woocommerce API Manager

1.1.8

 • fix: Undefined index: wri_used_posttypes error in wri_used_post_types function
 • new option: category_column_width_on_list_tables (css)

1.1.7

 • fix: column handling in template-wri-woocommerce-loop-shop.php

1.1.6

 • fix: change mktime fv to time (Strict standards)
 • modified: new acf version
 • new related items positioning option on «WooCommerce Product page»
 • fix link problem in list mode

1.1.5

 • fix: empty array problem at manual relationship admin

1.1.4

 • fix: Manual relationship meta box empty problem (admin_init action needed instead of add_meta_boxes, because of ACF speciality)
 • fix: duplicate manual items on the manualy related (remote) side

1.1.3

 • fix: Manual relationship meta box display problem, in case of some custom post types

1.1.2

 • fix: manual relationship field LOV wri_used_post_types problem
 • New options: Disable YARPP related.css stylesheet, Disable YARPP widget.css stylesheet, Disable WRI styles-wri-thumbnails_woocommerce.css stylesheet for new YARPP and WooCommerce versions in case of using custom stylesheets.

1.1.1

 • fix: problem of disabling wordpress.org update for PRO version

1.1.0

 • Same functionality as 1.0.8
 • fix versioning problem

1.0.8

 • fix: version handling problem
 • fix: problem of disabling wordpress.org update for PRO version

1.0.7

 • fix: disable wordpress.org update for PRO version

1.0.6

 • New Spanish translation – translated by Andrew Kurtis – WebHostingHub
 • Fix: Post and Product post type was wired in manual relationship ACF field, it is set up dynamycally now
 • Fix: Advanced Custom Fields plugin conflict

1.0.5

 • Advanced, completely general possibility to turn on any custom post type (if show_ui parameter of custom post type is true). It is turn on yarpp_support argument of all post types selected by the user.
 • Hide WRI Similarity Marker Category column on post admin pages
 • New parameter: Use YARPP title if WRI title is not set (wri-widget.php, template-wri-before_loop.php, wri-admin-page.php)
 • Pass wri_widget_mode attribute is part of yarpp_related_options (to not show a title row inside widget content)
 • «Hide related products displayed by WooCommerce» option
 • Hungarian language version
 • Clarification of labels
 • Fix: Handling some checkbox of Admin panel

1.0.4

 • Put back advanced-custom-fields/acf.php sub-plugin header information, and change it to WordPress does not realize it as a plugin header, because it caused «The plugin does not have a valid header» error.

1.0.3

 • Delete advanced-custom-fields/acf.php sub-plugin header, to resolve «The plugin does not have a valid header» error.

1.0.2

 • Repair plugin header comment signs, to try to resolve «The plugin does not have a valid header» error.

1.0.1

 • Delete assets folder from plugin folder (move it to svn root)
 • Insert donation link into admin page
 • Insert donation link into WordPress Plugin Directory (readme.txt)
 • Modify readme.txt text

1.0

 • First version