Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WordPress Amazon S3 Plugin

Περιγραφή

WP-S3 copies media files used in your blog post to Amazon S3 cloud. Uses only filters to replace the media urls in the post if media is available in the S3 cloud. WordPress cron functionality is used for batching media upload to S3. This plugin is very safe and will not modify anything in your database.

Στιγμιότυπα

 • Plugin Options page

Εγκατάσταση

 1. Copy plugin files to WordPress wp-content/plugins folder
 2. Make sure you create a folder named ‘s3temp’ in your media upload folder and make it writable.
 3. Activate the plugin
 4. Go to Amazon s3 page under plugins and set up your Amazon S3 credentials
 5. This plugin will not create any S3 buckets. You have to create the bucket with public read access and use the same
 6. The plugin will not work until all the configs are completed
 7. If anything goes wrong just de-active the plugin and blog should go back to its old state

Theme & Plugin Developers can use these examples to make their theme / plugin assets load from CDN

To scan a full HTML Block for images, upload to CDN and replace them if uploaded.

<?php
if(class_exists('S3Plugin')){
  $output = S3Plugin::scanForImages($output);
}
?>

To check if a single media needs to be uploaded to CDN and replaced if uploaded.

<?php
if(is_singular()){
  $attachmentDetails = &get_children( "numberposts=1&post_type=attachment&post_mime_type=image&post_parent=" . get_the_ID() );
  if(!empty ($attachmentDetails)){
    $attachmentDetails = array_shift($attachmentDetails);
    $postImage = array_shift(wp_get_attachment_image_src($attachmentDetails->ID,'thumbnail'));
    if(class_exists('S3Plugin')){
      $cdnImageURL = S3Plugin::getCDNURL($postImage);
      if($cdnImageURL!==FALSE){
        $postImage = $cdnImageURL;
      }
    }
  }
}
?>

Συχνές Ερωτήσεις

If I de-activate this plugin will it affect my blog?

No. This plugin does not change any content in your blog. All modification are done using WordPress plugin filters on the fly.

Should I modify any code in WordPress?

Not needed. You have to just upload the files

Can I manage my files in Amazon S3?

No. You cannot manage the files in Amazon S3 using this plugin.

What happens when I check clear cache option in the option?

The plugin will change the upload path prefix and clears all local upload que and cached media files. All the local media files are uploaded again. Please note the files already uploaded by this plugin in S3 has to be deleted manually. Please don’t clear cache often, use only there is a plugin update / WordPress update.

My fonts are not loading properly?

For fonts to work properly you need to make sure CORS is updated properly in your Amazon bucket.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WordPress Amazon S3 Plugin” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version: 1.6 Dated: 2023-03-17

 • Fixed security issue
 • Added region in settings

Version: 1.5 Dated: 2018-04-06

 • Fixed bug which clears all setting during update
 • Now it also adds the images which are one folder outside css file

Version: 1.4 Dated: 2018-04-06

 • Changed the S3 library to Amazon SDK
 • Major Cleanup
 • Added support for WordPress JS files
 • Added support for fonts in CSS
 • Tested and released for WordPress 4.9.5

Version: 1.3 Dated: 2014-04-25

 • Tested and released for WordPress 3.9

Version: 1.2 Dated: 2013-08-20

 • Wrong plugin description updated

Version: 1.1 Dated: 2013-08-20

 • Added support for custom origin
 • Added support for expires headers
 • Added support for CSS and JS compression
 • Added support for dynamic cache
 • Added support for other plugin developers to quickly use plugin to make their assets available from cloud

Version: 1.0 Dated: 20-June-2010

 • First version of the plugin