Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Scripts Updater

Περιγραφή

This plugin updates the following scripts to the latest stable versions:
– jQuery + jQuery-Migrate
– jQuery UI
– jQuery Color
– jQuery Form
– jQuery Masonry
– and so on

And adds some new scripts to WP:
– Genericons Font (not script, but still awesome – integrated)
– Classie – class helper functions
– Prefix Free
– Modernizr
– jQuery Mobile
– Sizzle
– jQuery Cookie
– jQuery Lazy Load (auto)

For IE:
– Selectivizr
– PIE
– html5shiv

So now you shouldn’t download and connect manually these plugins separately for all your best themes.
Just type, for example, ‘wp_enqueue_script(‘modernizr’)’ or ‘wp_enqueue_style(‘genericons’)’ and it will be enough!

How to use it

It’s as easy as pie. This list will show you which plugins you can use just like it said in the official WP documentation.
Scripts with ‘wp_enqueue_script($handle)’ and stylesheets with ‘wp_enqueue_style($handle)’.

Scripts and their handles: <<<
Classie -> classie,
Prefix Free -> prefixfree,
Selectivizr -> selectivizr,
html5shiv -> html5shiv,
html5shiv-printshiv -> html5shiv-printshiv,
PIE -> PIE,
Modernizr -> modernizr,
Sizzle -> sizzle,
Underscore -> underscore,
Backbone -> backbone,
jQuery -> jquery,
jQuery Cookie -> jquery-cookie,
jQuery Form -> jquery-form,
jQuery Color -> jquery-color,
jQuery Masonry -> jquery-masonry,
jQuery UI Complete Set -> jquery-ui,
jQuery UI Core -> jquery-ui-core,
jQuery UI Widget -> jquery-ui-widget,
jQuery UI Mouse -> jquery-ui-mouse,
jQuery UI Accordion -> jquery-ui-accordion,
jQuery UI Autocomplete -> jquery-ui-autocomplete,
jQuery UI Slider -> jquery-ui-slider,
jQuery UI Tabs -> jquery-ui-tabs,
jQuery UI Tooltip -> jquery-ui-tooltip,
jQuery UI Spinner -> jquery-ui-spinner,
jQuery UI Sortable -> jquery-ui-sortable,
jQuery UI Draggable -> jquery-ui-draggable,
jQuery UI Droppable -> jquery-ui-droppable,
jQuery UI Selectable -> jquery-ui-selectable,
jQuery UI Progressbar -> jquery-ui-progressbar,
jQuery UI Position -> jquery-ui-position,
jQuery UI Menu -> jquery-ui-menu,
jQuery UI Datepicker -> jquery-ui-datepicker,
jQuery UI Resizable -> jquery-ui-resizable,
jQuery UI Dialog -> jquery-ui-dialog,
jQuery UI Button -> jquery-ui-button,
jQuery UI Effects -> jquery-effects-core,
jQuery UI Effects – Blind -> jquery-effects-blind,
jQuery UI Effects – Bounce -> jquery-effects-bounce,
jQuery UI Effects – Clip -> jquery-effects-clip,
jQuery UI Effects – Drop -> jquery-effects-drop,
jQuery UI Effects – Explode -> jquery-effects-explode,
jQuery UI Effects – Fade -> jquery-effects-fade,
jQuery UI Effects – Fold -> jquery-effects-fold,
jQuery UI Effects – Highlight -> jquery-effects-highlight,
jQuery UI Effects – Pulsate -> jquery-effects-pulsate,
jQuery UI Effects – Scale -> jquery-effects-scale,
jQuery UI Effects – Shake -> jquery-effects-shake,
jQuery UI Effects – Slide -> jquery-effects-slide,
jQuery UI Effects – Transfer -> jquery-effects-transfer,

Stylesheets and their handles: <<<
Genericons Font -> genericons,
jQuery UI Complete -> jquery-ui,
jQuery Mobile Default Theme -> jquery-mobile-default-theme,
jQuery Mobile Structure Only -> jquery-mobile-structure,

Εγκατάσταση

  1. Unzip and place the ‘wp-scripts-updater’ folder in your ‘wp-content/plugins’ directory
  2. Click the ‘Activate’ link for WP Scripts Updater on your Plugins page (in the WordPress administration page)

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Scripts Updater” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.1.0 <<<
-> Release of plugin.