Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Integration: Yoast SEO & qTranslate-X

Περιγραφή

Enables qTranslate-X multilingual framework for plugin Yoast SEO. We appologize for the recent change of the plugin name from “Yoast SEO & qTranslate-X” due to WordPress request in the effort of cleaning up and enforcing plugin naming policies, especially with respect to trademark guideline #17: no plugin name should start with other plugin name.

At least version 3.4.5 of qTranslate-X is required.

This plugin is currently a work in progress, please review the Known Issues and report the features, which did not work for you.

Please, do not contact Yoast SEO plugin developers asking to fix issues of this plugin, since they have their hands full with their own problems and they do not have neither time nor capability to consider and to work on the problems of this integration plugin.

The biggest issue is that “Page Analysis” has not yet been fully integrated, and it is disabled unless Single Language Editor Mode is in use, which can be set on “Advanced” tab of “Languages” configuration page: /wp-admin/options-general.php?page=qtranslate-x#advanced. If you have time and resources, please feel free to submit pool request to the plugin repository at GitHub with the implementation of “Page Analysis” for other editor modes. However, it may not be possible without asking Yoast to put a few additional filters within “Yoast SEO” plugin code.

Known Issues

 • Yoast SEO “Page Analysis” is not yet integrated and is mostly disabled to prevent confusions. It is only experimentally enabled in Single Language Editor Mode, which can be set on “Advanced” tab of “Languages” configuration page, /wp-admin/options-general.php?page=qtranslate-x#advanced. If you have time and resources, please feel free to submit pool request to the plugin repository at GitHub with the implementation of “Page Analysis” for other editor modes. Unfortunately, it may not be possible without asking Yoast to put a few additional filters within “Yoast SEO” plugin code.
 • [plugin Yoast SEO issue] When XML Sitemaps are enabled on Yoast configuration page /wp-admin/admin.php?page=wpseo_xml and Yoast plugin is deactivated, it clears rewrite rules needed for sitemap to function. On next activation of Yoast plugin, sitemaps no longer function until their functionality is deactivated and then activated again on Yoast configuration page “XML Sitemaps”.
 • [Resolved in plugin version 1.0.2 under qTranslate-X 3.4.4] Field ‘Meta description’ is not coming back correctly after saving. In some configurations it works though. The nature of conflict is not yet known. You would need to keep this field empty, if you are affected.
 • [not really an issue] Sitemaps do not work quite right in Query URL Modification Mode. Query Mode is not supposed to be used for SEO.

Εγκατάσταση

Standard, as any other normal plugin hosted at WordPress.

Remeber to set “URL Modification Mode” in qTranslate-X configuration page /wp-admin/options-general.php?page=qtranslate-x#general to any mode other then “Query Mode”, since “Query Mode” does not make much sense for SEO.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

Standard, as any other normal plugin hosted at WordPress.

Remeber to set “URL Modification Mode” in qTranslate-X configuration page /wp-admin/options-general.php?page=qtranslate-x#general to any mode other then “Query Mode”, since “Query Mode” does not make much sense for SEO.

How do I open a page with configuration options?

Plugin does not have any configuration options, simply activate it and it will enable the translation of relevant fields for Yoast SEO back- and front-end.

Why “Page Analysis” are disabled?

Yoast SEO “Page Analysis” is not yet integrated and is mostly disabled to prevent confusions. It is only experimentally enabled in Single Language Editor Mode, which can be set on “Advanced” tab of “Languages” configuration page, /wp-admin/options-general.php?page=qtranslate-x#advanced.

If you have time and resources, please feel free to submit pool request to the plugin repository at GitHub with the implementation of “Page Analysis” for other editor modes. Unfortunately, it may not be possible without asking Yoast to put a few additional filters within “Yoast SEO” plugin code.

Sitemaps suddenly stopped working showing 404 page?

Most likely you deactivated “Yoast SEO” plugin and then activated it again. When XML Sitemaps are enabled on Yoast “XML Sitemaps” configuration page /wp-admin/admin.php?page=wpseo_xml and Yoast plugin is deactivated, it clears rewrite rules needed for sitemap to function. On next activation of Yoast plugin, sitemaps no longer function until their functionality is deactivated and then activated again on Yoast configuration page “XML Sitemaps”.

Something does not work right, is it me?

Please, review section “Known Issues“.

Κριτικές

10 Μαΐου 2018
it's a shame it is the only plugin that tries the integration of qTransalte-x with Yoast SEO and it does not work. However, the problem is qTransalte-x, they should integrate it natively, it forces me to change the language plugin
22 Οκτωβρίου 2017
It doesn't work with Yoast. It only lets you put the titles and description insert them into a language. They should update it because if not will have to use other languages plugin.
Ανάγνωση όλων των 14 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Integration: Yoast SEO & qTranslate-X” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.1.1

 • Change of this plugin name “Yoast SEO & qTranslate-X” to “Integration: Yoast SEO & qTranslate-X” to satisfy WordPress trademark guideline #17: no plugin name should start with other plugin name.

1.1

 • Enhancement: multilingual sitemaps, require qTranslate-X 3.4.5: Issue #1.
 • Enhancement: moved to the new integration way using i18n-config.json file. You have to deactivate/activate plugin when updating. Normal WP update would be sufficient, but if you simply override the files, then you will miss the plugin integration configuration.
 • Enhancement: A few more fields are made multilingual.
 • Fix: “Page Analysis” is disabled unlesss Single Language Editor Mode is in use. “Page Analysis” is not currently integrated in any other Editor Mode.

1.0.2

 • Improvement: encoding of yoast_wpseo_metadesc and yoast_wpseo_focuskw is changed to ‘{‘ to deal with imperfections of Yoast java script.

1.0.1

 • Improvement: added multilingual fields on edit-tags.php page.

1.0

 • Αρχική έκδοση