Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Simple Custom Form

Περιγραφή

Este plugin cria formulários customizados que podem ser inseridos em uma página qualquer através de uma marcação simples.
O WP Simple Custom Form, surgiu com a necessidade de criar um formulário de contato, com uma marcação própria do usuário,
e não uma que fosse gerada pelo plugin, este é o diferencial, formulários gerados no corpo do post ou página, customizados
a seu gosto.
Poderão ser inseridos quantos formulários forem necessários.

 • Para maiores informações, visite o nosso site em http://motanet.com.br/wp-simple-custom-form/ ou https://github.com/ldmotta/simple-custom-form

License

This file is part of WP Simple Custom Form
WP Simple Custom Form is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
WP Simple Custom Form is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with WP Simple Custom Form. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

Στιγμιότυπα

 • Menu na área administrativa
 • Página de listagem dos formulários criados
 • Página de inclusão de novos formulários
 • Página de edição de formulário

Εγκατάσταση

 1. Faça upload do “WP Simple Custom Form” para a pasta /wp-content/plugins/ (mantenha a pasta original do plugin).

 2. Ative o plugin na interface de ‘Plugins’ do WordPress.

 3. Na Aba de opções configure/adicione novos formulários, preenchendo as seguintes informações:

  • Descrição: Descrição simples para identificação do formulário na lista de formulários.
  • HTML do formulário: Marcação HTML do formulário que será utilizado na página ou post, não precisa adicionar a tag ‘form’ nem botão submit, apenas crie as marcações para os campos do formulário com div, label, input etc.
  • Corpo do e-mail: Texto que será enviado no corpo do e-mail para o administrador.
  • E-mail de destino: E-mail para onde se quer enviar os dados do formulário digitados pelo usuário.
 4. Crie uma página/post e inclua a marcação [wp_custom_form x] onde ‘x’ é o número do formulário adicionado pelo plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Can I suggest a feature for the plugin?

Of course, visit WP Simple Custom Form Home Page

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Simple Custom Form” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • Criação do plugin para criar formulários customizados.
 • Corrigido o problema de não renderizar o html na pág ou post