Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Taxonomy Import

Περιγραφή

This is a plug-in allowing the user to create large amount of taxonomies.

Εγκατάσταση

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Make a new directory inside /wp-content/plugins/ named wp-taxonomy-import
 2. Upload all files into /wp-content/plugins/wp-taxonomy-import/ directory
 3. The control panel of WP Taxonomy Import is in ‘Tools > Taxonomy Import’.

Συχνές Ερωτήσεις

How do I create taxnomies?

Tools > Taxonomy Import,
In the text area create taxnomies separated by a new line, e.g. :

 • Category A
 • Category B
 • Category C

What about nested taxnomies?

Great question!
In the same text area, you can create child taxnomies as well!
Each Taxonomy who has a parent is written with a ‘->’ separating parent from child, e.g. :

 • Category A -> Category B -> Category C

And for massive assignment, e.g. :

 • Category A -> Category B
 • Category B -> Category C
 • Category B -> Category D
 • Category A -> Category E -> Category F
 • Category F -> Category H

wasn’t that easy?

What slug is being set for each of my categories?

Well, the default slug is the category name with hyphens instead of white spaces and all lowercase.

What if I would like to change the slug?

No problem!
When setting a category just add the dollar-sign ‘$’ delimiter after the category name and your new slug!
e.g. :

 • Category A$foo -> Category B$bar -> Category C$cool-isnt-it

What about adding descriptions?

Easy, just add another dollar-sign ‘$’ delimiter after the category slug and wrap your description with double-quotes “”. e.g. :
(Don’t forget to escape double-quotes inside your description!)

 • Category A$foo$”this is bar!”

And if I don’t like your silly dollar-sign delimiter?

Just change it!
Just before the text area there’s a small input bar that you can put whatever delimiter you want.
Notice: currently it is impossible to use the ‘->’ sign as a delimiter.

Κριτικές

29 Ιουνίου 2021
All work fine update please if it need... Last updated 1 year ago
24 Φεβρουαρίου 2021
Child Taxonomy Doesn't get imported as sub-taxonomy, instead it gets added as top level taxonomy only
11 Δεκεμβρίου 2020
I spent the last 24 hours searching for a plugin that can assist me in taxonomy import. the top plugins were either too complicated or not free. I just discovered this, I didn't even have to do any CSV import, all I did was copy and paste my taxonomy list. it's so amazing... it give you an option to preview your taxonomy tree in all scenerios, including in the case of Grandparent -> parent -> child taxonomy list. You won't regret using this.
Ανάγνωση όλων των 11 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Taxonomy Import” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές