Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Translitera

Περιγραφή

Плагин для транслитерации постоянных ссылок записей, стараниц, тегов, медиа и файлов

Plug-in for transliteration permanents links of records, pages, tag, media and files

Εγκατάσταση

Автоматичски из репозитория или распаковать в папку плагинов и активировать через панель управления

Automatical from repository or unzip in plugins and activate in ACP.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
Автоматичски из репозитория или распаковать в папку плагинов и активировать через панель управления

Automatical from repository or unzip in plugins and activate in ACP.

Κριτικές

18 Απριλίου 2018
Самое главное, что есть возможность одним нажатием кнопки транслитировать все существующие записи. Ни одного косяка за плагином в течении года не наблюдал. Пять баллов!
17 Μαρτίου 2018
Спасибо за плагин, то что нужно!
1 Φεβρουαρίου 2018 2 replies
Если плагин включен, перестает работать фильтр Записей по рубрикам для рубрики "Без рубрики", надеюсь понятно описал) Фильтр Записей стандартный работает на основе $_GET параметров и плагин преобразовывает параметр в латиницу и получается такая петрушка...
Ανάγνωση όλων των 24 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Translitera” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “WP Translitera” έχει μεταφραστεί σε 2 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “WP Translitera” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

p1.2.5

 • обновлены переводы
 • добавлена грузинская траслитерация
 • функция “включения” транслитерации заменена на “отключение” во фронт-энде
 • translates updated
 • added Georgian transliteration
 • the function of “turning on” transliteration is replaced by a “turning off” in the front end

p1.2.4

 • исправлена кнопка транслитерации существующих элементов
 • Fixed transliteration of existing elements

p1.2.3

 • исправлена ошибка в работе кастомных правил транслитерации
 • поправлен шаблон
 • исправлена ошибка в режиме транслитерации 404
 • Fixed a bug in the work of custom transliteration rules
 • fixed template
 • Fixed bug in transliteration mode 404

p1.2.2

 • исправлена ошибка при повторном вызове
 • оптимизирован вызов локализации
 • обновлен модуль обновления плагина
 • Fixed bug with repeated call
 • Optimized localization call
 • updated plug-in update module

p1.2.1

 • исправлна мобильная версия и поравлен интерфейс
 • исправлена работа с некоторыми кодировками
 • исправлна работа с “лишними” и непечатными символами
  (https://wordpress.org/support/topic/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9/)
 • исправлены пути для подключения таблиц транслитерации
 • отказ от использования mbstring
 • fixed mobile version and interface
 • fixed work with some encodings
 • fixed work with “excess” and unprinted characters
  (https://wordpress.org/support/topic/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9/)
 • fixed the path to connect transliteration tables
 • renouncement to use mbstring

p1.2

 • таблицы транслитерации вынесены в отдельный файл
 • обновлен интерфейс
 • добавлена проверка активности модуля php mbstring
 • обновлена и исправлена работа в режиме мультисайт
 • исправлена совместимость “редиректа 404” с php-CGI
 • transliteration tables moved in a separate file
 • updated interface
 • added check of the php mbstring module activity
 • updated and corrected work in multisite mode
 • compatibility of “redirect 404” with php-CGI is fixed

p1.1.1

 • fix

p1.1

 • добавлена функция перевода в нижний регистр загружаемых файлов
 • шаблон админки и обработчик действий вынесены в отдельные файлы
 • добавлена проверка кодировки исходных данных
 • added function to lowercase the uploaded files
 • the admin template and the action handler are rendered in separate files
 • added source data encoding check

p1.0.3

 • добавлена полная совместимость с wpforo
 • Added full compatibility with wpforo

p1.0.2

 • обновлена функция транслитерации (https://wordpress.org/support/topic/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80/)
 • Updated transliteration function (https://wordpress.org/support/topic/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80/)

p1.0.1

 • исправлена ошибка обновления настроек приводящяя к неработоспособности плагина (ядро)
 • Fixed a bug with updating the settings resulting in the inoperability of the plug-in (core)

p1.0

 • обновлен домен переводов (переводы)
 • новая нумерация версий плагина (прочее)
 • новый модуль обновления плагина (ядро)
 • добавлены полные комментарии к коду (разработка)
 • новый модуль форсированной транслитерации (ядро)
 • добавлена обработка установки плагина (ядро)
 • Updated translation domain (translations)
 • New numbering of plug-in versions (other)
 • A new module update of plug-in (core)
 • Added full comments to the code (development)
 • New module of forced transliteration (core)
 • Added processing plugin installation (kernel)

17****

http://yur4enko.com/moi-proekty/wp-translitera/istorija-izmenenij-wp-translitera-17-versij

16****

http://yur4enko.com/moi-proekty/wp-translitera/istorija-izmenenij-wp-translitera-16-versij

15****

http://yur4enko.com/moi-proekty/wp-translitera/istorija-izmenenij-wp-translitera-15-versij