Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Typograph Full

Περιγραφή

Плагин WP Typograph Full предназначен для автоматического форматирования текста в соответствии с правилами русской типографики. Обрабатывает все основные блоки – заголовки, тексты постов и страниц, комментарии. Форматирование происходит на лету – при отображении страницы, без изменения исходного текста постов.

Для большинства блогов рекомендуется использовать облегченную версию плагина.

Основная функциональность:

 • Правильные кавычки («елочки и вложенные „лапки“»).
 • Длинное тире между словами — не отрывая от предыдущего слова.
 • — Тире, — в диалогах.
 • Интервальные тире в датах и периодах (13 ноября—25 декабря).
 • Минус между цифрами 0–9.
 • Многоточие — тремя точками…
 • Убирает точку в конце заголовка поста.
 • В тегах <code>, <pre> и <script> (и некоторых других) текст не изменяет.
 • В теге <code> автоматически заменяет < на &lt;, исправляет кавычки на машинописные для корректного копирования-вставки.
 • Заменяет функцию фильтрации HTML (wpautop), исправляет ошибки визуального редактора со вставкой тегов.
 • Делает ссылки в комментариях кликабельными (с http и www), автоматически сокращая якорь в длинных ссылках.

Остальные функции раздельно обрабатываются в трех блоках:

 • Заголовки
 • Основной текст
 • Комментарии

Три основных типа обработки, раздельные для каждого типа блока:

 • Спецсимволы (по умолчанию — в тексте, комментариях). ©, ®, ™, ½, ±, 10×10.
 • Неразрывные конструкции (по умолчанию — в заголовках, текстах). Склеивает пробелы в названиях организаций, обращениях, в годах, в «до н.э.» («и т.д.»,«и т.п.»), мерах измерений, денежные суммы, инициалах, номере версии программы. Не разрывает со следующим (предыдущим словом) предлоги, союзы, короткие слова, частицы с дефисом и без. Также склеивает последнее слово в абзаце с предыдущим, чтобы предотвратить появление т.н. “вдов”.
 • Исправления (по умолчанию — в тексте, комментариях). Ошибочная пунктуация, повторяющиеся слова, и т.п.

В целях снижения нагрузок на сервер желательно использовать с любым плагином кеширования.

Εγκατάσταση

 1. Скопируйте папку wp-russian-typograph в папку /wp-content/plugins/ на вашем сайте.
 2. Активируйте плагин в меню Плагины (Plugins) в админке WordPress.
 3. Измените настройки по умолчанию.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Typograph Full” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές