Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Zoom for WordPress

Περιγραφή

Zoom for WordPress has a native WooCommerce integration, allowing you to sell webinars and register users automatically when completing checkout.

This plugin integrates with the Zoom API located at https://api.zoom.us/v2

Εγκατάσταση

Minimum Requirements

 • PHP 7.0 or greater is required
 • MySQL 5.6 or greater is recommended
 1. Visit Zoom Marketplace to create a new App
 2. Click create under OAuth apps
 3. User-level app
 4. Do not select publish app on Zoom App Marketplace
 5. In App Credentials, set the Redirect URL for OAuth to use your WordPress site URL with the following path appended to the end:
  /wp-admin/options-general.php?page=wp-zoom
 6. Add the same URL to the list of whitelisted URLs
 7. Use the following scopes: user_profile, webinar:read, webinar:write
 8. Define WP_ZOOM_CLIENT_ID and WP_ZOOM_CLIENT_SECRET in your wp-config.php, use the values given when creating the app from the steps above
 9. Login to WordPress, navigate to the admin dashboard and visit WooCommerce > Settings > Integrations > Zoom
 10. Proceed to authorize with Zoom

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Zoom for WordPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές