Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WPDevs Classic Editor & Widgets

Περιγραφή

WPDevs Classic Editor & Widgets plugin is designed to provide a seamless experience for users who prefer the traditional WordPress editor and widget system. It restores the classic editor, classic widgets, and the previous version of the Edit Post screen that includes TinyMCE, Meta Boxes, and other familiar features. This plugin is perfect for those who find the Gutenberg editor and widget system challenging or simply prefer the old-school WordPress experience.

Features:

 • Revert to the Classic Editor: Disable the Gutenberg editor and enable the Classic Editor with a simple checkbox in the settings. Enjoy the familiar editing environment with TinyMCE and Meta Boxes.
 • Restore Classic Widgets: Disable the Gutenberg widgets system and enable Classic Widgets. Manage your widgets in the way you’re used to, without any blocks.
 • Older Plugin Support: This plugin ensures compatibility with older plugins that enhance the classic editor and widget screens.
 • Easy Configuration: Configure the plugin options easily through the Writing settings page. No complicated settings or coding required.

Important Links

Στιγμιότυπα

 • Writing settings page with WPDevs Classic Editor & Widgets options.
 • Classic Editor in action after disabling Gutenberg.
 • Classic Widgets in action after disabling Gutenberg widgets.

Εγκατάσταση

 1. Upload the wpdevs-classic-editor folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Go to ‘Settings’ -> ‘Writing’ and configure the options.

Συχνές Ερωτήσεις

Can I switch back to Gutenberg if I change my mind?

Yes, you can easily switch back to Gutenberg by disabling the options in the Writing settings page.

Will this plugin affect my theme or content?

No, this plugin only modifies the editor and widget system, and it doesn’t affect your theme or content.

Κριτικές

20 Μαΐου 2023
I have been using the WPDevs Classic Editor & Widgets plugin for quite some time now, and I must say it has greatly enhanced my WordPress editing experience. As someone who prefers the classic editor, this plugin has been a lifesaver. The plugin seamlessly brings back the traditional WordPress classic editor, along with its familiar features like TinyMCE, Meta Boxes, and more. It’s a breath of fresh air to work with a user-friendly and intuitive interface that allows me to focus on creating content without any distractions. I appreciate the plugin’s compatibility with older plugins that enhance the classic editor. It ensures that I can continue using my favorite plugins without any conflicts or compatibility issues. Furthermore, the recent updates and improvements have made the WPDevs Classic Editor & Widgets plugin even better. The developers have done an excellent job of keeping it up-to-date with the latest version of WordPress and ensuring its adherence to the WordPress Plugin Directory guidelines. I highly recommend this plugin to anyone who prefers the classic editor experience. It’s a reliable and well-designed solution that brings back the simplicity and efficiency of the classic editing interface. A big thank you to the WPDevs team for creating such a valuable plugin!
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WPDevs Classic Editor & Widgets” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • Initial release