Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WpGenius Job Listing

Περιγραφή

Wpgenius Job Listing it’s a wordpress plugin, which allows you to add hundreds of job listings to your job career website in the simplest, fastest and most structured way.

View Demo
Documentation

If you use Wpgenius Job Listing, you have the option to add multiple job offers as well as customize the application forms and all the features in order to fit each job offer in your job career website.

Our plugin is designed by professionals to offer an ultimate comfort of use to both the recruiter and the job seeker.

The benefits you will get by installing Wpgenius Job Listing plugin:

User friendly interface:

You can easily use this WordPress plugin without having to acquire any coding skills; this extension is highly simple to install in order to help you start your recruitment process quickly and efficiently.

Customizable and flexible plugin:

Wpgenius Job Listing is a simple extension that can be easily added to your job portal website, it presents you a wide range of features that allow you to create, manage job offers and applications easily.

Flexible adaptive layouts:

After installing Wpgenius Job Listing, you can configure your listing form as you like, for that, we propose you 4 formats for listing offers:

*Job Listing type grid one column
*Job Listing type grid two columns
*Job Listing type list one column
*Job Listing type list two columns

Responsive plugin:

Wpgenius Job Listing plugin is a responsive tool when owners need to rapidly turn their web sites into mobile interfaces. The key element behind the extension is that it quickly changes any theme you have installed and makes it more usable for users with mobile devices.

Plugin’s features

Easy to set up:

Wpgenius Job Listing is a super simple and easy plugin that can be installed and used by everyone; it doesn’t need any skills or expertise.

Customize and flexible layouts

This plugin allows you to create any kind of layout you desire in simple steps, so as to show off your visual content.

Search and filters:

Wpgenius Job Listing visualizes your job offers in list format, where you can filter the applications by job custom fields and also it provides you with search functionality so that it can output the results instantly.

Email notifications:

When a candidate applied for a specific job, an email notification will automatically be sent to the recruiter and candidate.

Custom job fields

This functionality gives you the option to create any costume field job you want for your job offers, it’s an easy and quick feature, you just need to go to the admin page of WP Job Listing and add the field name.

Expiry job:

You have the possibility to determine a limited date for each job, after the expiration date, the apply form will be automatically hidden.

Manage applications and jobs using WordPress UI

By using WordPress User Interface, Wpgenius Job Listing enables you to use a functional dashboard with an efficient user interface, so as to create applications, jobs and make an amazing interaction for both the headhunter and the job hunter.

File upload option

Wpgenius Job Listing proposes you a file upload option, which you and other users can upload easily and securely resumes, also you can choose and define multiple formats of resumes like Doc, Docx, pdf, which you want to receive from the applicants.

Customize Email Templates

By using WordPress editor, the recruiters can simply customize email templates which they desire.

Applications:

This powerful plugin contains a dashboard where you can see all applicant’s names, email, job type, status and the rating you have given to each one. You have the entire possibility to edit or remove any applicant from the dashboard.
You can also filter your applicant’s list and search by taping specific candidate information.

SEO Friendly URLs:

To improve your organic visibility, this plugin provides you with search engine friendly URLs to increase your chances in ranking your job offers higher in search engines.

Manage Jobs:

By default, Wpgenius Job Listing offers for you 3 job specifications (Job type, Job location and job category). Aside from the default features, you can add others that you want.

View Demo

Widgets (similar and recent jobs):
You can display latest jobs or similar jobs on your website easily.

Multilingual (Polylang support):
We support Polylang for multilingual website you can translate ( jobs and custom jobs fields …)

Google reCaptcha V3:
To secure the plugin we use google recaptcha V3.

Summary

Wpgenius job listing it’s a simple and powerful wordpress plugin useful for adding job listing functionality to your job career website.
WordPress Job Listing plugin developed by professionals to offer an ultimate comfort of use to both the recruiter and the job seeker.

Στιγμιότυπα

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WpGenius Job Listing” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “WpGenius Job Listing” έχει μεταφραστεί σε 2 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “WpGenius Job Listing” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

V 1.0.4 – 2021-11-21

 • Widget similar jobs.
 • Polylang support
 • Google reCaptcha ( V3 ) support

V 1.0.4 – 2021-10-31

 • Bug fixes and improvements.
 • Widget latest jobs.

V 1.0.3 – 2021-10-16

 • Fix bug.

V 1.0.2 – 2021-09-11

 • Add JobPosting data.
 • Add ( doc and docx ) reader for resume.

V 1.0.1 – 2021-05-17

 • Add icons to job fields.
 • Search by keywords.
 • Bug fixes and improvements.

V 1.0.0 – 2021-02-13

 • Initial Release.