Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WPreso Video FeatureBox

Περιγραφή

WPreso Video FeatureBox is a WordPress plugin that allows you to create a list of Featured Videos slides from your video posts or video category.

It looks through the post, finds the video, gets the image for the video and displays this image along with an excerpt of the post.

All images are cached and if one of the other video plugins from WPreso is used, the same image cache is used, to save space and speed up performance.

It was made as an addition to Viper’s Video Quicktags.

Currently supports these video sites:

Στιγμιότυπα

  • WPreso Video FeatureBox settings page
  • WPreso Video FeatureBox example.
  • WPreso Video FeatureBox example.

Εγκατάσταση

Updgrading From A Previous Version

To upgrade from a previous version of this plugin, delete the entire folder and files from the previous version of the plugin and then follow the installation instructions below.

Installing The Plugin

Extract all files from the ZIP file, making sure to keep the file structure intact, and then upload it to /wp-content/plugins/. This should result in multiple subfolders and files.

Then just visit your admin area and activate the plugin.

See Also: “Installing Plugins” article on the WP Codex

For more information: please visit the WPreso Video FeatureBox documentation.

Συχνές Ερωτήσεις

The images show up, but the slider does not and or it does not work?

Your theme lacks the <?php wp_head(); ?> hook. Please add it.

Why are some video sites not supported?

The plugin supports video sites in Viper’s Video Quicktag plugin. Some where left out, like Flickr and Veoh, because of their requirements of an API key. These and others might be added in the future, but there is no guarantee.

Does this plugin support other languages?

Yes, it does. Included in the localization folder is the translation template you can use to translate the plugin. See the WordPress Codex for details. When you’re done translating it, please email me (trans[at]wpreso.com) the translation file so I can include it with the plugin.

How do I add it to my Theme?

You can add the <?php echo wpreso_videofeaturebox(); ?> to your Theme. You can override the default settings set in the settings page. For more on this, please visit the documentation.

How do I add it in my posts/pages?

You can add the shortcode [wpvfb] to your posts/pages. You can override the default settings set in the settings page. For more on this, please visit the documentation.

Where do I get support for this plugin?

Well I can’t believe that there are any questions left unanswered, after this FAQ and the documentation, but should this really be the case, I ask you to post on the WordPress.org support forums, and I will do my best, and when I have time, to answer your question. Please remember that this plugin is free and therefore support might at times be sparse as I might be working on other projects.

I like your plugin, can I make a donation?

As such I do not accept donations, but you can sponsor the plugin development by buying a small 10 dollar ad on the site WPreso by visiting the advertise section. Then we both get something out of this, I get some support and you get some exposure.

Κριτικές

26 Μαρτίου 2018
Hey, i would like to say thank your for your plugin. It works realy greate and it is really useful. We tested it on our page Creator
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WPreso Video FeatureBox” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

v0.2

  • Removed dependency on deprecated function mime_content_type() for CSS inclusion.

v0.1

  • Initial release