Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WordPress Tables

Περιγραφή

Need to insert a table into your page or post? WordPress Tables plugin will take your data in CSV/JSON format or directly from MySQL table and create an interactive data table. With WPTables plugin, you can easily create and manage your tables from the WordPress administration. Simply insert a shortcode into your page, article or post, and you are ready to go. That’s it! Enjoy your new table.

DEMO | SUPPORT | REVIEWS | WEBSITE

WP Tables plugin’s main features are:

 • Inserting data using powerful spreadsheet editor
 • Importing data from CSV and JSON files
 • Showing data directly from MySQL database: by selecting a table or writing custom SQL query
 • Changing column titles, order and visibility
 • Number formatting
 • Sorting alphabetically and numerically
 • Pagination with options
 • Configurable width and height
 • Exporting created table to CSV file
 • 6 predefined color themes
 • Supporting shortcodes from other plugins inside the table
 • Supporting links and images

After installing the plugin, tables are created in few very basic steps:

 • Navigate to the `WPTables` menu in the WordPress administration dashboard
 • Click `Add New Table` and enter a name for the new table
 • Choose a data source format and insert your data (for example the CSV file)
 • After importing the data, you can edit table fields and other options
 • Copy and paste the generated shortcode into your page or post (you can also use a button in the WordPress text editor to insert a table)

Στιγμιότυπα

 • Visualise your data in the table
 • Admin > Adding new table
 • Admin > Managing the table
 • Admin > Editing table data
 • Admin > All tables list
 • Admin > Table live preview

Συχνές Ερωτήσεις

How to change table width/height?

Width of the table is 100% by default. Height is auto. But you can override these parameters by modifying a shortcode as following:
[wp_table id=”77″ width=”640px” height=”480px”]

How to format numbers?

You can define a custom number format for columns with type Number.
1. In the WordPress administration open the table for editing.
2. In the Fields section find the necessary field and make sure that the type is Number
3. You will see the Formatting button next to the Type drop-down.
4. Set the desired format and click Apply.

How to add currency symbol to values?
 1. In the WordPress administration open the table for editing.
 2. In the Fields section find the necessary field and make sure that the type is Number
 3. You will see the Formatting button next to the Type drop-down.
 4. Add currency symbol to the format (i.e. ‘$0,0.00’).
 5. Click Apply.
How to set link text?

With Link field type you can use Markdown syntax to set the link text.

Κριτικές

13 Σεπτεμβρίου 2021
This is a really good plugin which has a lot of potential. edit: Oh, I saw this project is no longer active. 🙁 Anyway, how to change the link text in the pagination view (I am using swedish)? Next, Prev, Last, First...
22 Απριλίου 2021
This is a very useful and fast loading plugin, with decent displays. Very straight-forward to use. Shame it doesn't have filters, but then again that will add load times. Not updated in a while, but still works flawlessly.
1 Μαΐου 2019
Ian Sadovy, Спасибо за плагин! НО есть одно НО! Иногда долго загружаются данные с таблиц!
15 Μαρτίου 2019
Hello , Really , very simple install and use ! It's working straight and very nice ! So , I need to populate the table by users accessing on my web site . Have you a solution to insert the data in the tables from the web sessions and not only from the web site admin console ? Thanks in advance for your answer.
Ανάγνωση όλων των 34 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WordPress Tables” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “WordPress Tables” έχει μεταφραστεί σε 2 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “WordPress Tables” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

VERSION 1.3.9

 • Added abitity to assign HTML ID to the table in the shortcode using html_id attribute.
 • Fixed the issue with exporting tables that are created using MySQL query.
 • Fixed the issue with exporting tables that contain characters like Chinese or Korean.
 • Fixed the issue with exporting column names insted of titles.
 • WordPress 4.9.4 support.

VERSION 1.3.8

 • Fixed the issue with MySQL when correct (but empty) query results “Invalid query. Please check the syntax and try again.” error.

VERSION 1.3.7

 • Added support for variables in the MySQL queries.

VERSION 1.3.6

 • Allow Editors to access WPTables.
 • WordPress 4.9.2 support.

VERSION 1.3.5

 • Fixed the issue when table appears at the top of the page.
 • Added compatibility with LABJS.
 • Added compatibility with shortcodes plugins.

VERSION 1.3.4

 • Fixed the issue when jQuery is loaded in the footer.

VERSION 1.3.3

 • Fixed the issue with MySQL queries.
 • Fixed the issue with removing rows.

VERSION 1.3.2

 • Added support for custom MySQL queries.

VERSION 1.3.1

 • Fixed horizontal alignment.
 • Fixed mixing up tables with other post types.
 • Fixed the issue with Unicode symbols.

VERSION 1.3.0

 • Brand new admin UI with drag’n’drop file import and much more.
 • Brand new powerful data editor for imported files, including CSV and JSON.
 • Support of importing JSON data.
 • Improved CSV parsing.
 • Adding/removing new columns.
 • Search and bulk actions for created tables.
 • Cloning tables.

VERSION 1.2.10

 • Improved MySQL support: now it is possible to load data from any database that is available for the DB user, not only WP tables.
 • WordPress 4.9 support.

VERSION 1.2.9

 • Fix fatal error on PHP < 5.5.

VERSION 1.2.8

 • Added support for custom currency symbols in number formatting.
 • Fixed the issue with saving table updates.

VERSION 1.2.7

 • Fixed compatibility with FancyBox library prior version 3.

VERSION 1.2.6

 • Fixed the issue with adding new table using CSV/MySQL.

VERSION 1.2.5

 • Added support for custom number format (decimal places, thousand separator, currency symbol, percent, etc.).
 • Added support for links inside the table.

VERSION 1.2.4

 • Added support for shortcodes inside the table.
 • Fixed issue with missing sort icons.

VERSION 1.2.3

 • Added support for Unicode characters.
 • Fixed issue with an apostrophe (‘).

VERSION 1.2.2

Fixed CSV parsing with dots in column names.

VERSION 1.2.1

Fixed editing HTML-like data.

VERSION 1.2.0

Added 6 predefined color themes.

VERSION 1.1.0

Added a “manual” mode for creating tables. It is possible now to edit the data in a spreadsheet-like interface.

VERSION 1.0.1

Added help and about sections.

VERSION 1.0.0

Initial version where most features are ready and pretty stable.