Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

YAST : Yet Another Support Tool

Περιγραφή

Bug tickets management, throw single site or multisite plateform
this plugin allows WordPress users to open supports tickets from front or admin pages.
The purpose is to manage a community of webmasters on a WP plateform, to give assitance for editing or publishing, get bugs from themes or plugins.

Full integration

 • Custom categories to filter tickets
 • For logged-in users: a submit button in the admin bar
 • For every one: possibility to use a form (with shortcode). The form can assign tickets to a specific category.

Here some usefull tools provided to help resolve tickets

 • Automaticly add page URL, Browser details and and POST variables to new tickets
 • Filter by categories
 • User assignation
 • Comments, with spent time
 • Merge tickets
 • Close or re-open tickets

Form submission shortcode

Basic shortcode

[BugTickets_form] Will output a support form, like the one in the admin bar

Basic shortcode options

Basic options are:

 • type (string, must be a ticket_type slug)
 • title (string)
 • only_known (true/false) filter logged-in users or not
 • force_ssl (true/false)

example :
[BugTickets_form type=”bug” title=”New bug” only_known=false force_ssl=true]

Full shortcode use

You can assist the description filling by using custom form fields like :

usable field types are :

 • text
 • textarea
 • select
 • radio

add possible values for select and radio with “comma,separated,values”

example :

[BugTickets_form type="bug" title="New bug" only_known=false force_ssl=true]
<text email (your email)>
<select color (Your prefered color) "Red,Blue,Green">
<textarea description (Description)>

Some normal text, being stylized by the editor

<radio ok (Ok?) "yes,no"> this question is very important !
[/BugTickets_form]

External website form

You can oput a submission form in an external website. wtih 2 steps :

 1. Allow the remote host, in Support tickets > Options
 2. Insert the javascript file into a page of your remote site
 3. The form is hidden by default and can be opened by a button.

Some details about this feature :

the jascript URL looks like :
//your-wp-site.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=yast_form_js

So, just put this ligne into your HTML:

<script src="//your-wp-site.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=yast_form_js"></script>

Je javascript auto add a button to open the form, but you can use your own just by adding the class “yast-dist-support-button” a any HTML element.
A click on an HTML element with class “yast-dist-support-button” will open the support form.

You can cutomize the by by adding parameters to the script URL:

 • autoload: if set to “no”, do not append the form to the body, but wait a click of the user
 • visibility: will force “private” or “public”
 • user: used to identify the reporter. can be a username, login or email
 • type: any ticket type defined in your WordPress
 • title: any string

example:

<script src="//your-wp-site.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=yast_form_js&autoload=no&visibility=private&type=bug&username=<?php $current_user['email']?>"></script>

Credits

Icons: from http://icomoon.io under GPL / CC BY 3.0 licences

Languages

 • en : 100%
 • fr_FR : 100%

Στιγμιότυπα

 • Ticket list
 • Single ticket view
 • New ticket form

Εγκατάσταση

 1. Upload yast to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress admin

Συχνές Ερωτήσεις

Does this plugin intend to replace a full support tool?

No, this plugin intends to let admins hemp other user on a single or multi-site WP

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“YAST : Yet Another Support Tool” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.1

 • [BUG] Fix bad nonce_field name in single page
 • [BUG] Fix bad reference in live search

1.3.0

 • [UI] Add “auto spent time” and “comment and close”
 • [UI] Add submenus for ticket types in the admin bar
 • [UI] Add ticket types post count
 • [Form] Add search in existing tickets while typing a new title
 • [Code] Make code more readable

1.2.1

 • [Edit] Better redirections after actions
 • [AdminBar] Make support form visible on mobile

1.2.0

 • [List] filter by ticket type
 • [List] better responsiveness
 • [Notifications] more verbose titles
 • [Notifications] use username in email of creation confirmation
 • [Options] improved UI
 • [Localization] update french locale

1.1.3

 • [Single] fix ajax url bug

1.1.2

 • [Single] add standalone display option with bootstrap support

1.1.1

 • [external form by JS] add no_autoload option
 • [external form by JS] automaticly add button if needed

1.1.0

 • Add: Possibility to add a form in an external site
 • Add: Tickets can be displayed on front
 • Add: Option to force visibility in shortcode
 • Add: Form is now bootstrap ready
 • Notify every one concerned
 • Performances improvements
 • Some bug fix

1.0.4

 • Display open AND publish tickets by default

1.0.3

 • Found a way to display tickets with empty title

1.0.2

 • explicit localization strings
 • improved nonce security
 • Fix XSS vuln
 • Code cleanup

thanks to @juliobox

1.0.1

 • Fix localization path

1.0.0

 • Initial release