Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Yet Another Featured Posts Plugin (YAFPP)

Περιγραφή

Yet Another Featured Posts Plugin (YAFPP) provides an easy interface to feature posts in your WordPress blog. Simply check the ‘featured stars’ associated with each post in WordPress’ post listing screen to feature or unfeature a post. This info is posted immediately to your WordPress settings using AJAX.

This interface for featuring/unfeaturing posts is a big step up from other featured posts plugins, which make you enter a string of IDs.

Additionally, YAFPP provides a number of output options for WP developers – you can echo out or return an HTML formatted string of featured posts, return an array of featured post data or manipulate WordPress’ The_Loop.

Using these display options you can easily display a thumbnail with each featured post, or otherwise modify the list of featured posts according to your setup.

Not a developer? Beginners can also display thumbnails with their featured posts by installing YAPB. YAFPP interfaces nicely with YAPB, and allows you to display YAPB thumbnails along with your normal featured posts output.

Please read the complete documentation for YAFPP

License

Copyright 2009-2010 Jon Raasch – Released under the FreeBSD License – License details

Στιγμιότυπα

 • Settings page for YAFPP – unfeature already featured posts, edit display and permission settings
 • Featuring posts from the post listing page – just click each posts ‘featured star’

Εγκατάσταση

Basic installation of YAFPP is simple:

 1. Upload the folder yet-another-featured-posts-plugin into the /wp-content/plugins/ directory

 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

 3. Select featured posts by clicking the ‘featured stars’ within the post listing in ‘Posts > Edit’

 4. Place <?php if ( function_exists('get_featured_posts') ) get_featured_posts(); ?> wherever you want a list of featured posts in your templates

Output options

For more advanced users there are a number of output options. Simply pass an option array: <?php get_featured_posts(array( 'method' => 'return' ); ?>. In this example <?php get_featured_posts(); ?> would return the formatted string of data instead of echoing it.

Output options include:

 • echo : (Default) Echoes an HTML formatted string of featured posts
 • return : Returns an HTML formatted string of featured posts
 • arr : Returns a PHP array of data related to the featured posts
 • the_loop : Alters the query for WordPress’ The_Loop

See the FAQs for more info on output options.

Read the complete documentation

Συχνές Ερωτήσεις

How do I feature pages?

First, in the YAFPP settings page, check the checkbox ‘Allow pages to be featured’. Now any pages you feature will show in the list of featured posts.

How do I separate featured posts & pages?

When calling get_featured_posts() you can pass in the option post_type to either post or page to specify entries of that type. So to get a list of featured posts only:

<?php get_featured_posts( array('post_type' => 'post') ); ?>

Or pull a list of only featured pages:

<?php get_featured_posts( array('post_type' => 'page') ); ?>
What data is returned when using the `arr` output method?

YAFPP returns an array in this format:

<?php array(
  'id'   => '', // id of the post
  'title'  => '', // title of the post
  'excerpt' => '', // excerpt of the post
  'url'   => '', // the post permalink
  'image'  => '', // an array of data for a YAPB image, if it exists
  'author' => '', // the post's author
); ?>
How do I use the `the_loop` output method?

When using the_loop output method, YAFPP alters the next instance of The_Loop to contain only the featured posts. To call these featured posts, call The_Loop:

<?php
get_featured_posts(array('method' => 'the_loop'));

 while (have_posts()) : the_post();
//whatever you want in here
endwhile;
?>

It should be noted that the original query is still preserved when using this method. Thus if you want to call the original query for a given page, just call The_Loop a second time:

<?php
get_featured_posts(array('method' => 'the_loop'));

 while (have_posts()) : the_post();
//whatever you want to do with the featured posts
endwhile;

 while (have_posts()) : the_post();
//whatever you want to do with the original loop
endwhile;
?>

For more answers to your YAFPP questions, please read the complete documentation

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Yet Another Featured Posts Plugin (YAFPP)” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές