Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Yext Answers Site Search

Περιγραφή

This plugin is no longer being maintained. If you are looking to add Answers to your WordPress site, please use our new plugin: https://wordpress.org/plugins/yext-ai-search/.

Εγκατάσταση

Installing from within WordPress:

  1. Visit Plugins > Add New.
  2. Search for Yext Answers Site Search.
  3. Install and activate the Yext Answers Site Search plugin.

Installing Manually:

  1. Download yext-answers.zip.
  2. Unzip yext-answers.zip and upload its content to your wp-content/plugins directory.
  3. Visit Plugins.
  4. Activate the Yext Answers Site Search plugin.

After Installation

To configure Answers on your WordPress site, click “Settings” and select “Yext Answers Site Search”. Fill out the following attributes on the Settings page:
* API Key
* Experience Key
* Business ID
* Locale
* Redirect URL – The URL of the search results page.
* Answers Javascript Version – The most recent version of the Yext Answers Javascript library.
* iFrame Script URL – Fill this out if provided by your administrator.

Once installed, use the following shortcodes to add the Answers experience to your page:

  • Search bar: [yext_searchbar placeholder_text = "Search..."]
  • Search results page: [yext_results_page]

Συχνές Ερωτήσεις

What information will I need to use the plug in?

Your administrator will help you obtain the needed information. You’ll need your API Key, Experience Key, Business ID, Locale, the URL of the search results page, and a version number for our javascript library

How does the plug in work?

Search bar: Under the hood, this shortcode calls our Answers Javascript Library to create the search bar component using your provided configuration.
Search Results page: This shortcode creates a div and adds a script tag to place the iframe with your Answers search results.

Do I need to host the search results page on WordPress?

No, you can still use our search bar shortcode, and link out to a different page for the search results page.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Yext Answers Site Search” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές