Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Zilla Portfolio

Περιγραφή

This plugin adds the portfolio custom post type to your WordPress blog. By default, the plugin will append portfolio meta information (client, date, and project URL) to the portfolio post. It will prepend media elements (gallery, audio and video media) to portfolio posts.

Creating Themes for this Plugin

There are several handy bits that you can use within your theme:
1. By default, the portfolio posts are displayed in the portfolio archive. However, you may want to create a custom page template that will display your portfolio posts. As such, you’ll need to disable the archives. In your theme’s function file, use the following code: <?php if( !defined('TZP_DISABLE_ARCHIVE') ) define('TZP_DISABLE_ARCHIVE', TRUE); ?>
This will enable child themes to enable the portfolio archives if desired.
2. Set custom slugs for ‘portfolio’ and ‘portfolio-type’ by defining constants for: TZP_SLUG and TZP_TAX_SLUG. After defining the constants, save the Permalink Settings. Also, define the constants as above to allow a child theme to customize the slugs.
3. There are several actions and filters available for adding additional custom fields to the existings metaboxes. Have a look through metaboxes.php to see how these all play together.
4. To prevent the media and meta from being added to the_content(), remove these filters: tzp_add_portfolio_post_media and tzp_add_portfolio_post_meta
5. To update the image size used for galleries add a filter to ‘tzp_set_gallery_image_size’. Pass the string name or an array of the image size to be used.

Complete List of Constants and Actions/Filters

Constants

 • TZP_DISABLE_CSS set to true to prevent plugin from loading basic CSS
 • TZP_PORTFOLIO_ORDER default is ‘ASC’
 • TZP_PORTFOLIO_ORDERBY default is ‘menu_order’
 • TZP_DISABLE_ARCHIVE default is false
 • TZP_SLUG default is ‘portfolio’
 • TZP_DISABLE_REWRITE
 • TZP_TAX_SLUG
 • TZP_DISABLE_MEDIAELEMENT_STYLE prevent the plugin from loading the default mediaelement stylesheet

Actions

 • tzp_portfolio_settings_meta_box_fields add meta fields to the settings section
 • tzp_portfolio_gallery_meta_box_fields add meta fields to the gallery section
 • tzp_portfolio_audio_meta_box_fields add meta fields to the audio section
 • tzp_portfolio_video_meta_box_fields add meta fields to the video section

Actions added in plugin that you may want to remove

 • tzp_add_custom_css
 • tzp_portfolios_display_order

Filters

 • tzp_metabox_fields_save add fields to be saved (use url, html, checkbox, or images for sanitization)
 • tzp_gallery_classes class added to gallery; default is tzp-portfolio-gallery
 • tzp_set_gallery_image_size default image size is ‘full’
 • tzp_portfolio_labels
 • tzp_portfolio_supports
 • tzp_portfolio_post_type_args
 • tzp_portfolio_type_labels
 • tzp_portfolio_type_args

Filters applied in plugin that you may want to remove

 • tzp_add_portfolio_post_media
 • tzp_add_portfolio_post_meta

Εγκατάσταση

Just install and activate

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
Simply and carefully. All that may be necessary, but not overloaded. Great!
Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Zilla Portfolio” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • Αρχική έκδοση