Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Zovonto Bookings and Appointments

Περιγραφή

Zovonto is a free Appointment Booking WordPress Plugin using which you can allow your users to book appointments in your WordPress Site. With Zovonto, you will be able to use the following features,

 • Multiple Booking Services can be created
 • A Staff can be assigned to manage the appointments
 • Working Hours and Holidays can be set
 • Advance Appointment Booking Period can be customized
 • Shortcode for displaying the appointment booking form
 • Offline Payment Gateway for booking appointments
 • Separate table for managing Appointment Payments
 • Backend Calendar for the site admin to view the appointments
 • Email Notifications for users and Staff regarding upcoming appointments
 • Translation Ready

Live Demo | Documentation | Pro Version

Appointment Booking Process in Zovonto

 • A user lands on the Appointment Booking page

 • The user has to select their preferred service and the timings

 • In the next step, the available time slots will be listed to the user

 • From the list of available time slots, the user has to select any one-time slot

 • In the next step, the user has to fill in their details

 • In the next step, the user has to review their payment and book their appointment using the Offline Payment Gateway

Pro Version

Zovonto Bookings and Appointments has a Pro version. The features offered in the Pro version are as follows,

 • Stripe and PayPal Payment Gateways for Booking Appointments

 • SMS Notifications for Staff and Customers

 • WooCommerce Integration

 • Advanced Account Management

 • Customer Dashboard to view upcomming Appointments

 • Staff Members can Manage their Apppointments from Frontend Dashboard

 • Custom Fields Module

 • Custom Duration Module

 • Persons Module

 • Service Extra Module

 • Service Scheduling Module

 • Important Days Module

 • Coupons Module

 • Custom Fields Module

 • PayPal Payouts Module

How to Setup the Plugin?

1. How to Configure Working Hours?

To configure Working Hours, go to Zovonto → Settings →Working Hours

 • Set the Start Time and End Time for the weekdays you want your users to book an appointment.

 • If you don\’t want to allow appointment booking on particular weekdays, then set the value as “OFF” for both Start time and End Time on those days.

2. How to Configure Holidays?

To configure Holidays, go to Zovonto → Settings →Holidays

 • If you want to set a particular day as a Holiday, click that particular day. Tick the “Holiday” checkbox.

 • If you want to repeat the Holiday every year, tick the “Repeat every year” checkbox.

3. How to Configure Staff?

To configure the Staff, go to Zovonto → Staff

 • Click on the “Add Staff” Button

 • Once clicked, a form will be displayed where a user has to be selected

 • Once the user is selected, click the Add button

 • Upon successful addition, the following fields can be customized,

  • Fullname
  • Phone number
  • Info
 • Once the customization has been made, save the changes.

4. How to Configure Services?

To configure Services, go to Zovonto → Services

 • Click on the “Add Service” Button.

 • Once clicked, a form will be displayed where the following fields have to be filled

  • Title
  • Color
  • Price
  • Duration
 • Once the details have been filled, save the changes.

5. How to Display Appointment Booking Form?

To display the Appointment Booking Form go to Dashboard →Pages →Add New and paste the shortcode “[bsf_booking_form]” in the page and then publish the page.

Στιγμιότυπα

 • Appointment Booking - Step 1
 • Appointment Booking - Step 2
 • Appointment Booking - Step 3
 • Appointment Booking - Step 4
 • Appointment Booking - Step 5
 • Admin Appointment Calendar
 • Admin Appointment List
 • Service Settings
 • Staff Settings
 • Admin Payment List
 • Notification Settings
 • Admin Settings - General Settings
 • Admin Settings - Working Hours
 • Admin Settings - Holidays
 • Admin Settings - Company
 • Admin Settings - Payment Settings
 • Admin Settings - Booking Form

Εγκατάσταση

 1. Visit your site dashboard -> Plugins -> Add New
 2. Search for Zovonto
 3. Install and activate Zovonto from your plugins page

Συχνές Ερωτήσεις

How can a user book appointments on my site?

A page has to be created and the shortcode “[bsf_booking_form]” has to be placed. When a user accesses this page, they can view the appointment booking form.

Is Staff configuration mandatory?

Yes, Staff configuration is mandatory.

Is Working Hours configuration mandatory?

Yes, Working Hours configuration is mandatory.

What payment methods are available in the free version?

The free version supports “Offline Payment Gateway”.

Where can I view the upcoming appointments on my site?

The upcoming appointments will be displayed in a calendar. To access the calendar go to Zovonto → Calendar

Where can I manage the payments for the appointments?

To manage payments for the appointments go to Zovonto → Payments

Will the user be notified about their upcoming appointments?

Both users and the Staff Member will be notified via email about their upcoming Appointments.

Do you provide support?

Yes, we provide limited support.

How can I contact you?

Please register and open a support ticket.

Is a Pro version available?

Yes, you can check the Zovonto Bookings and Appointments Pro Version here

Can I request a new feature?

Yes, you can request new features by contacting our support.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Zovonto Bookings and Appointments” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

V1.6

Tweak: Tested with WordPress 6.0.1
Tweak: Tested with WooCommerce 6.7.0
Tweak: Code Improvements
Fix : Unable to add service

V1.5

New: Added Booking Form Color option

V1.4

New: Custom CSS option added

V1.3

Fix: Payment gateway description not displayed in Booking Form

V1.2

Tweak: Display Booking Form shortcode notice in backend

V1.1

New: Pro version tab added

V1.0

Initial release