Υποστήριξη» Αντιμετώπιση Προβλημάτων» Διπλή αρχική σελίδα στις σελίδες

  • Το πρόβλημα μου είναι το εξής, σε blogs του wordpress κάνω την Αρχική μου σελίδα στατική με ορισμό μιας άλλης σελίδας που την έχω ονομάσει και αυτή Αρχική, το αποτέλεσμα είναι να να έχω στατική αρχική αλλά μου εμφανίζει δύο Αρχικές στις σελίδες… όσο και αν προσπάθησα μπαίνοντας στις σελίδες να το ρυθμίσω πάντοτε έχω μία Αρχική να φαίνεται εκεί αλλά δύο στην εμφάνιση ιστοτοπου. Αφου δεν μπορώ να την διαγράψω μπορώ να την κάνω αόρατη στο κοινό οπότε να λύσω έτσι το πρόβλημα μου 🙂 ευχαριστώ

  • Το θέμα ‘Διπλή αρχική σελίδα στις σελίδες’ είναι κλειστό σε νέες απαντήσεις.