Υποστήριξη» Πρόσθετα (Plugins)» Ερωτηματολόγιο για την ασφάλεια πάνω σε CMSs

 • Καλημέρα,

  Η παρούσα ανάρτηση αφορά την πρόσκλησή σας για συμμετοχή σε ένα ερωτηματολόγιο για το Web Security που εκπονείται στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας για το μεταπτυχιακό τμήμα της “Ασφάλεια Ψηφιακών
  Συστημάτων” του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  Αφορά, κατά βάση, web developers ή προγραμματιστές που χρησιμοποιούν Web CMSs (όπως είναι τα WordPress, Joomla & Drupal). Ο στόχος είναι να εξαχθούν αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ίδιοι είναι security aware
  και κατά πόσο χρησιμοποιούν security plugins κατά τη δημιουργία ενός site.

  Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και οι απαντήσεις σας ανώνυμες. Καμία από τις απαντήσεις δεν θα συνδεθεί με σκοπό την αναγνώριση της ταυτότητάς σας.

  Η διάρκειά του ερωτηματολογίου υπολογίζεται στα δέκα (10) λεπτά. Μπορείτε να αποχωρίσετε σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια του, χωρίς να καταχωρηθούν οι απαντήσεις σας.

  Μπορείτε να το συμπληρώσετε μόνο μία φορά.

  Για να προχωρήσετε στη συμπλήρωσή του ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
  https://forms.gle/ZxXLiybsztr7vLqdA

  Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο και τις απαντήσεις σας.

 • Το θέμα ‘Ερωτηματολόγιο για την ασφάλεια πάνω σε CMSs’ είναι κλειστό σε νέες απαντήσεις.