Υποστήριξη» Αντιμετώπιση Προβλημάτων» Πρόβλημα στο Μενού > Κατηγορίες Προϊόντων

  • Το πρόβλημα είναι γενικά στο WordPress εδώ και πολύ καιρό.

    Στην σελίδα Εμφάνηση > Μενού, όταν κάνουμε προσθήκη στο Μενού κάπια κατηγορία προϊόντος, στη λίστα Κατηγορίες Προϊόντων δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε της υποκατηγορίες από της κατηγορίες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μενού με submenu ή mega menu για τα eshop.

    Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί και να είναι ποιό χρήσημο η προσθήκη κατηγοριών στο μενού.

  • Το θέμα ‘Πρόβλημα στο Μενού > Κατηγορίες Προϊόντων’ είναι κλειστό σε νέες απαντήσεις.