• Καλημέρα
  Είναι η πρώτη μου δουλειά με wordpress, και την έστησα σε localhost, εχτές μου έβγαλε το σφάλμα που αναφέρω στον τίτλο και εφάρμοσα την μέθοδο που φαίνεται στο παρακάτω βίντεο

  Από εκεί και ύστερα μου εμφανίζει την αρχική σελίδα εγκατάστασης του worspress και έπειτα μου ξεκινάει μια σειρά από σφάλματα του τύπου:
  Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Table ‘…’ already exists]
  Στην phpmyadmin η βάση υπάρχει κανονικά με όλα τα tables, αλλά στην επιλογή κάποιου μου εμφανίζει το εξής πρόβλημα
  #1932 – Table ‘…’ doesn’t exist in engine
  Υπάρχει κάποια λύση, έτσι ώστε να μη χάσω δύο εβδομάδων εργασία;

 • Το θέμα ‘Error MySQL shutdown unexpectedly’ είναι κλειστό σε νέες απαντήσεις.