Υποστήριξη» Πρόσθετα (Plugins)» How to duplicate a post and keep parent’s post Author name

  • Hello i would like to ask, is there a plugin or something so i can duplicate a post and keep parent’s post Author name, and if it would be duplicated again, both writers name etc.
    Is there a plugin or a way that i can do that?
    Thank you in advance

Επισκόπηση 1 απαντήσεων (από 1 συνολικά)
Επισκόπηση 1 απαντήσεων (από 1 συνολικά)
  • Το θέμα ‘How to duplicate a post and keep parent’s post Author name’ είναι κλειστό σε νέες απαντήσεις.