Υποστήριξη» Αντιμετώπιση Προβλημάτων» Sharing a post on facebook does not show the page image

 • Hi support,

  When trying to share a page on Facebook, it doesn’t preview the profile page image on the Facebook post, instead of that, it shows the image that I uploaded in Yoast settings.

  So in a way, it doesn’t detect that there is an image on the page (even though there is), and instead it’s using the image that I have uploaded in the settings of Social – Yoast SEO / Facebook tab.

  An example is the url page/profile below: It should preview the “Profile Picture” VIDENT DENTAL CLINIC, along with a brief description from that page.

  PROFILE URL:
  https://www.knowyourdoctor.com.cy/dentists-dental-clinics/dental-clinic-vident

  Thank you for your assistance,

  Regards,
  Leon

  Η σελίδα για την οποία χρειάζομαι βοήθεια: [συνδεθείτε για να δείτε τον σύνδεσμο]

 • Το θέμα ‘Sharing a post on facebook does not show the page image’ είναι κλειστό σε νέες απαντήσεις.