Υποστήριξη» Πρόσθετα (Plugins)» Yith icon withlist on flatsome theme problem

  • Hi i installed yith wishlist in flatsome theme.
    The problem is that the redheart icon that promts you to withlist doesnt show on header.(near cart)
    Any advise? should i add any custom css?

    • Το θέμα τροποποιήθηκε 3 έτη, 6 μήνες πριν από τον/ην dbsoft.
Επισκόπηση 1 απαντήσεων (από 1 συνολικά)
Επισκόπηση 1 απαντήσεων (από 1 συνολικά)
  • Το θέμα ‘Yith icon withlist on flatsome theme problem’ είναι κλειστό σε νέες απαντήσεις.