Εγγραφείτε στο έργο Content Localization της Εκπαιδευτικής Ομάδας!

Η Εκπαιδευτική Ομάδα του Learn WordPress έχει επί του παρόντος ένα έργο που ονομάζεται Content Localization Foundations, το οποίο στοχεύει στο να παρέχει περιεχόμενο σε διάφορες γλώσσες εκτός της Αγγλικής και να δημιουργήσει την τεκμηρίωση και τη διαδικασία που θα βοηθήσει σε αυτές τις προσπάθειες.

Ο στόχος του έργου Content Localization είναι να αυξήσει και να επεκτείνει τη διαθεσιμότητα περιεχομένου στο Learn WordPress σε μια ποικιλία γλωσσών:

  • Δημιουργία νέου περιεχομένου και μετάφραση υπάρχοντος περιεχομένου με τη μορφή:
    • Διαδικτυακών εργαστηρίων
    • Πλάνων μαθημάτων
    • Οδηγών εμκάθησης
  • Αύξηση της εκπροσώπησης γλωσσών εκτός της Αγγλικής στην ομάδα συναντήσεων των διαδικτυακών εργαστηρίων
  • Αύξηση της εκπροσώπησης γλωσσών εκτός της Αγγλικής στην Εκπαιδευτική Ομάδα
  • Αλληλεπίδραση και εισαγωγή περισσότερων γλωσσών εκτός της Αγγλικής στην κοινότητα Learn WordPress

Ενώ το έργο είχε αρχικά πέντε γλώσσες – στόχους: Ισπανικά, Ιαπωνικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά (αυτές οι πέντε γλώσσες είναι ένα σημείο εκκίνησης με βάση τις πιο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στη σελίδα στατιστικών του WordPress.org και προορίζονται να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης και δεν είναι καθοριστικός κατάλογος), υπήρξε αύξηση των εθελοντών που βοηθούν στη δημιουργία περιεχομένου και σε άλλες γλώσσες.

Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τις εργασίες αυτού του έργου έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;

Σχολιάστε τη δημοσίευση του έργου Content Localization Foundations δηλώνοντας  το ενδιαφέρον σας. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε τοπικούς Πρεσβευτές που θα βοηθήσουν στην ένταξη και καθοδήγηση μεταφραστών περιεχομένου στην εργασία τους σε αυτό το έργο, καθώς και μελών του έργου που είναι σε θέση να μεταφράσουν περιεχόμενο.

Αφού εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, ρίξτε μια ματιά στην Εκπαιδευτική Ομάδα WordPress: Content Localization Foundations Project, μεταβείτε στην καρτέλα με τη γλώσσα σας και σχολιάστε το περιεχόμενο που θέλετε να βοηθήσετε να μεταφραστεί.

Τι είναι ένας Τοπικός Πρεσβευτής;

Οι τοπικοί Πρεσβευτές γεφυρώνουν την Εκπαιδευτική Ομάδα και τις τοπικές τους κοινότητες για να βοηθήσουν στην προώθηση της αποστολής της εξασφάλισης ίσης πρόσβασης σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό WordPress για όλες τις κοινότητες του WordPress.

Επικοινωνήστε με την @piyopiyofox, τον @eboxnet ή τους Εκπροσώπους της Εκπαιδευτικής Ομάδας στο κανάλι Make WordPress #training Slack για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με το έργο.