Δείτε έναν απλό και κατατοπιστικός…

Δείτε έναν απλό και κατατοπιστικός οδηγός για το πως μπορεί κανείς να συνεισφέρει στην μετάφραση του open source WordPress και των πρόσθετων και θεμάτων εμφάνισης του αποθετηρίου wordpress.org, από τον @theogk.
Πώς να μεταφράσεις το WordPress, Themes και Plugins

Team Meeting Agenda 18/12/2018

  1. Recap σε όσα είπαμε στο Contributors Day να γίνουν κ αφορούν την κοινότητα (wpgreece)
  2. Διαμοιρασμός ρόλων για την αίτηση του #WCEU2020
  3. Διαμοιρασμός ρόλων & επεξήγηση αυτών για το #WCATH2019
  4. Launch Ιστοσελίδας #WCATH2019 (Set a Deadline)

Welcome to Your Team’s O2!

We’re happy to give each locale team their own blog, allowing you to coordinate easier, right on WordPress.org. You can customize this site and add pages, as needed. If you have questions, let the meta team know.

How to use O2

O2 is a combination of a theme and a plugin that allows for easier collaboration. Here are a few features that will be helpful for coordinating your team’s activities:

  1. @mentions: Mention anyone on the WordPress.org network by putting an @ in front of their username. Members of your locale sites (including your main site, your forums, and O2) are automatically added to autocomplete.
  2. Tags: Tagging can be added easily right inside of posts and comments. For example, #welcome tags this post with “welcome.” Click on a tag and to see all tagged posts.
  3. Cross posts: Cross post to another O2 site on WordPress.org by using the + symbol. You can cross post to any site that’s using O2.

That’s it! Enjoy your new blog and file meta tickets if you run into any issues.