Λίστα Θεμάτων

Φιλτράρισμα ανά:
Επεξεργασία

Διαρρύθμιση

Χαρακτηριστικά

Θέμα

Επιστροφή στη Λίστα Θεμάτων

Islamic Center Mosque

Από VW THEMES

Εμπορικό θέμα

Υποστήριξης

Αυτό το θέμα είναι δωρεάν αλλά προσφέρει επιπρόσθετες αναβαθμίσεις ή υποστήριξη επί πληρωμής.

Έκδοση: 0.2.8

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπ 2023

Ενεργές εγκαταστάσεις: 80+

Έκδοση WordPress: 5.0 ή νεότερη

Έκδοση PHP: 7.2 ή νεότερη

Αρχική σελίδα Θέματος

Islamic Center Mosque is a versatile and user-friendly WordPress theme designed for mosques, Islamic centers, religious organizations, and Muslim communities. This theme can be used to create visually appealing and responsive websites that cater to the unique needs of the Islamic community. It is ideal for mosque administrators, religious leaders, and community members who want to establish an engaging online presence. With its elegant design, user-friendly interface, and comprehensive functionality, this theme caters to the unique needs of the Islamic community. The theme can also be used for diffrent islamic conferences, islamic activts etc. It comes with features such as prayer timetables, event management, islamic schools, madrasas, sermon recordings, and video galleries, which facilitate community engagement and fosters interaction. It is also suitable for Islamic scholars, speakers, and non-profit organizations involved in humanitarian and charitable work. Furthermore, Islamic Center Mosque has a responsive and visually appealing design. The theme provides a clean and modern layout that not only captures the essence of Islamic aesthetics but also ensures a seamless user experience across different devices and screen sizes. The theme offers a range of customization options, allowing administrators to personalize the website to suit their specific requirements. With the intuitive theme options panel, users can easily modify the layout, colors, fonts, and other visual elements without any coding knowledge. This flexibility enables Islamic centers to showcase their unique identity and maintain a consistent brand image. Demo: https://www.vwthemes.net/islamic-center-mosque/

Υποστήριξης

Έχετε κάτι να πείτε; Χρειάζεστε βοήθεια;

Προβολή φόρουμ υποστήριξης

Αναφορά

Το θέμα αυτό έχει σημαντικά προβλήματα;

Αναφέρετε αυτό το θέμα

Δεν βρέθηκαν θέματα. Δοκιμάστε μια διαφορετική αναζήτηση.