Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση του WordPress οι προτεινόμενες απαιτήσεις είναι οι παρακάτω:

  • PHP 5.6 ή νεώτερη
  • MySQL (mariaDB) 5.5 ή νεώτερη
  • Apache ή Nginx
  • Mod_rewrite

 

Πλήρες πακέτο

Αν κατεβάσετε το πλήρες πακέτο στα ελληνικά, κάντε εγκατάσταση όπως περιγράφεται εδώ. Το πακέτο περιλαμβάνει τον εξελληνισμό, οπότε, με το που αρχίζει η εγκατάσταση, είστε ήδη σε ελληνικό περιβάλλον!