Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση του WordPress οι προτεινόμενες απαιτήσεις είναι οι παρακάτω:

  • PHP έκδοση 7.2 ή μεγαλύτερη.
  • MySQL έκδοση 5.6 ή μεγαλύτερη ή MariaDB έκδοση 10.0 ή μεγαλύτερη.
  • HTTPS support

Πλήρες πακέτο

Αν κατεβάσετε το πλήρες πακέτο στα ελληνικά, κάντε εγκατάσταση όπως περιγράφεται εδώ. Το πακέτο περιλαμβάνει τον εξελληνισμό, οπότε, με το που αρχίζει η εγκατάσταση, είστε ήδη σε ελληνικό περιβάλλον!