Δημοκρατισμός των δημοσιεύσεων

Η ελευθερία δημιουργίας. Η ελευθερία για αλλαγή. Η ελευθερία να μοιραστείς.

Η αποστολή μας

Το WordPress είναι λογισμικό σχεδιασμένο για όλους, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την απόδοση, την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης. Πιστεύουμε ότι ένα εξαιρετικό λογισμικό θα πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη ρύθμιση, ώστε να εστιάζετε στην προβολή της ιστορίας σας, του προϊόντος ή των υπηρεσιών σας ελεύθερα. Το βασικό λογισμικό WordPress είναι απλό και προβλέψιμο, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα. Προσφέρει επίσης ισχυρά χαρακτηριστικά για περαιτέρω ανάπτυξη και την επιτυχία.

We believe in democratizing publishing and the freedoms that come with open source. Supporting this idea is a large community of people collaborating on and contributing to this project. The WordPress community is welcoming and inclusive. Our contributors’ passion drives the success of WordPress which, in turn, helps you reach your goals.

Οι συνεισφέροντες του WordPress εργάζονται σε όλο τον κόσμο και έχουν αφιερώσει αμέτρητες ώρες για να δημιουργήσουν ένα εργαλείο που εκδημοκρατίζει την δημοσίευση απόψεων. Το WordPress είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα που είναι τόσο δωρεάν όσο και ανεκτίμητο.

Η Τεχνολογία

Μάθετε για το WordPress, πως ξεκίνησε και πως εξελίσσεται.

Οι λεπτομέρειες

Κρύβονται τόσα πολλά στις λεπτομέρειες. Μάθετε για αυτά.

Οι Άνθρωποι

Μάθε για την Κοινότητα και τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε.

Η ιστορία μας

WordPress started in 2003 when Mike Little and Matt Mullenweg created a fork of b2/cafelog. The need for an elegant, well-architected personal publishing system was clear even then. Today, WordPress is built on PHP and MySQL, and licensed under the GPLv2. It is also the platform of choice for over 43% of all sites across the web.

The WordPress open source project has evolved in progressive ways over time — supported by skilled, enthusiastic developers, designers, scientists, bloggers, and more. WordPress provides the opportunity for anyone to create and share, from handcrafted personal anecdotes to world-changing movements. People with a limited tech experience can use it “out of the box”, and more tech-savvy folks can customize it in remarkable ways.

Διακύρηξη των δικαιωμάτων

WordPress is licensed under the General Public License (GPLv2 or later) which provides four core freedoms. Consider this the WordPress Bill of Rights:

Η 1η Ελευθερία

Να εκτελείτε το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό.

Η 2η ελευθερία

Να μελετάτε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα, και να το αλλάζετε για να το κάνετε να κάνει ό,τι επιθυμείτε.

Η 3η ελευθερία

Να αναδιανέμετε αντίτυπα του προγράμματος.

Η 4η ελευθερία

Να αναδιανέμετε αντίτυπα της τροποποιημένης έκδοσή σας.