Απαιτήσεις

Για την εκτέλεση του WordPress συστήνεται ο πάροχος φιλοξενίας σας να υποστηρίζει:

  • PHP έκδοση 7.4 ή μεγαλύτερη.
  • MySQL έκδοση 5.7 ή μεγαλύτερη ή MariaDB έκδοση 10.3 ή μεγαλύτερη.
  • HTTPS support

Πραγματικά αυτό είναι. Συνιστούμε τον Apache ή τον Nginx ως τον πιο αξιόπιστο και λειτουργικό διακομιστή για τη λειτουργία του WordPress, αλλά οποιοσδήποτε διακομιστής που υποστηρίζει PHP και MySQL είναι κατάλληλος. Παρ'ολα αυτά, δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε κάθε πιθανό περιβάλλον και κάθε ένας από τους κεντρικούς υπολογιστές στη σελίδα φιλοξενίας μας υποστηρίζει τα παραπάνω και πολλά άλλα χωρίς προβλήματα.

For detailed PHP extension recommendations, see the Hosting Handbook.

Note: If you are in a legacy environment where you only have older PHP or MySQL versions, WordPress also works with PHP 7.0+ and MySQL 5.0+, but these versions have reached official End Of Life and as such may expose your site to security vulnerabilities.

Ζητήστε το

Here’s a letter you can send to your host; copy and paste!

I’m interested in running the open-source WordPress <https://wordpress.org/> web software and I was wondering if my account supported the following:

  • PHP 7.4 ή μεγαλύτερη
  • MySQL5.7 ή μεγαλύτερη ή MariaDB10.3 ή μεγαλύτερη
  • Nginx ή Apache με mod_rewrite module
  • Υποστήριξη HTTPS

Ευχαριστούμε!

Δεν απαιτείται, αλλά συνιστάται για καλύτερη ασφάλεια

Hosting is more secure when PHP applications, like WordPress, are run using your account’s username instead of the server’s default shared username. Ask your potential host what steps they take to ensure the security of your account.