Απαιτήσεις

Για την εκτέλεση του WordPress συστήνεται ο πάροχος φιλοξενίας σας να υποστηρίζει:

  • PHP έκδοση 7.4 ή μεγαλύτερη.
  • MySQL έκδοση 5.7 ή μεγαλύτερη ή MariaDB έκδοση 10.3 ή μεγαλύτερη.
  • HTTPS support

That’s really it. We recommend Apache or Nginx as the most robust and featureful server for running WordPress, but any server that supports PHP and MySQL will do. That said, we can’t test every possible environment and each of the hosts on our hosting page supports the above and more with no problems.

For detailed PHP extension recommendations, see the Hosting Handbook.

Note: If you are in a legacy environment where you only have older PHP or MySQL versions, WordPress also works with PHP 7.0+ and MySQL 5.0+, but these versions have reached official End Of Life and as such may expose your site to security vulnerabilities.

Ζητήστε το

Here’s a letter you can send to your host; copy and paste!

I’m interested in running the open-source WordPress <https://wordpress.org/> web software and I was wondering if my account supported the following:

  • PHP 7.4 ή μεγαλύτερη
  • MySQL5.7 ή μεγαλύτερη ή MariaDB10.3 ή μεγαλύτερη
  • Nginx ή Apache με mod_rewrite module
  • Υποστήριξη HTTPS

Ευχαριστούμε!

Δεν απαιτείται, αλλά συνιστάται για καλύτερη ασφάλεια

Hosting is more secure when PHP applications, like WordPress, are run using your account’s username instead of the server’s default shared username. Ask your potential host what steps they take to ensure the security of your account.